Kockázatos?

Az alábbi linken található kérdõív segítségével megtudhatja mennyire viseli jól a befektetések esetében a kockázatot. A befektetés idõtávjának meghatározásával a kockázatvállalási hajlandóságának ismeretében megtudhatja mi az Ön számára MKB Befektetési Alapokból összeállított legideálisabb befektetési portfólió.

Töltse ki kockázatfelmérő kérdőívünket!
Hozam kalkulátor

Alap
Dátum


2018-10-01
MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatása

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy Tichyné Szirmai Beatrix adminisztratív tevékenységet irányító vezető munkaviszonya a Társasággal 2018. szeptember 30-án megszűnt.

2018-10-01
Tájékoztatás az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tulajdonosváltásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy az MKB Bank Zrt. 2018. szeptember 28. napján értékesítette az MKB Befektetési Alapkezelő zRt.-ben fennálló teljes, a Társaság alaptőkéjének 100%-át megtestesítő tulajdoni részesedését.

2018-06-21
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Igazgatósági valamint Felügyelő Bizottsági tagokról


Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai az MNB engedélyek alapján 2018. június 14-én megválasztásra kerültek.

2018-06-21
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Igazgatósági valamint Felügyelő Bizottsági tagokról


Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai az MNB engedélyek alapján 2018. június 14-én megválasztásra kerültek.

2018-06-21
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Igazgatósági valamint Felügyelő Bizottsági tagokról


Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai az MNB engedélyek alapján 2018. június 14-én megválasztásra kerültek.

2018-06-11
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása
2017. évi Éves Beszámolójának elkészültéről

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy 2017. évi Éves Beszámolója megtekinthető az Alapkezelő székhelyén (1056. Budapest, Váci utca 38.), valamint az interneten a www.mkbalapkezelo.hu honlapon.

Budapest, 2018. június 11.

2018-04-26
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Dzsubák Attila munkaviszonya a Társasággal 2018. április 20-án megszűnt.

Az Alapkezelő befektetés-kezelési tevékenységének irányítását Müller Ferenc vezérigazgató vette át

2018-03-23
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy 2018. március 19-tól az Alapkezelő vezérigazgatói tisztségét és a teljes tevékenység irányítását Müller Ferenc, míg vezérigazgató-helyettesi tisztségét Szuromi-Kovács János látja el.

Dzsubák Attila Zsolt a továbbiakban az Alapkezelő befektetés-kezelési tevékenységének, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedésének irányítását; Tichyné Szirmai Beatrix pedig a Back Office vezetését és az adminisztratív tevékenység irányítását végzi.

Budapest, 2018. március 21.

2018-01-09
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. a 2014. évi XVI. törvény 167.§. (1) bek. b.) pontja és (2) bek. alapján bejelenti a Felügyeletet ellátó MNB-nek, valamint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő részvényeinek 100 %-os tulajdonosa - 100%-os szavazati aránnyal- változatlanul az MKB Bank Zrt.
Budapest, 2018. január 9.

2017-12-20
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye
személyi változásról
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Szécsi László Zoltán - portfoliókezelésre és befektetési eszköz kereskedésre alkalmazott személy - munkaviszonya 2017. december 15-én megszűnt.

2017-12-20
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása személyi változásról
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2017. december 13-án kelt H-EN-III-488/2017 sz. engedélyező határozata alapján 2017. december 11-ei hatállyal dr. Csapó András és Balogh Péter Urakat a Társaság Igazgatóságának tagjává megválasztotta.

2017-11-28
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a 2017. december 1-jével átadásra kerülő MKB alapokra az átvevő MKB-Pannónia Alapkezelő zRt. 2017. december 4-re forgalmazási és elszámolási szünnapot hirdet.

2017-11-15
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő Zrt. hirdetménye
az általa kezelt befektetési alapok kezelésének az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. részére történő átadásáról

2017-08-29
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az általa kezelt nyíltvégű befektetési alapok 2017. I. féléves jelentéseinek elkészültéről

2017-08-17
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása zártvégű befektetési alapok 2017. féléves beszámolóinak elkészültéről

2017-08-15
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap hozamkifizetéséről

2017-07-28
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. július 27-én kelt, H-KE-III-470/2017. számú határozatával 2017. július 4-i. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-07-17
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Bartha Ákos úrnak az MKB Befektetési Alapkezelő zRt-ben betöltött igazgatósági tagsága 2017. július 13-án megszűnt.

2017-07-06
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Momentum 2 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

2017-07-05
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása Igazgatósági valamint Felügyelő Bizottsági tagokról

2017-07-04
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési
jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-06-19
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. közleménye

Az MKB Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Távol-Kelet
Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap a 2014. évi XVI. törvény 75.§ 3/a pontja alapján 2017. június 26-án jogutód nélkül megszűnik. Befektetési jegyei Budapesti Értéktőzsdén való forgalmazásának utolsó napja: 2017. június 19.

2017-06-15
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye személyi változásokról

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Sándor Benedek úrnak az MKB Befektetési Alapkezelő zRt-ben betöltött igazgatósági tagsága és elnöki tiszte 2017. június 9-én megszűnt.

2017-06-14
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről.

2017-05-31
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés - 2016. december 31.

2017-05-15
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentését megtekinthetik az MKB Bank Zrt. forgalmazó fiókjaiban, valamint az Alapkezelő www.mkbalapkezelo.hu , a BÉT www.bet.hu , a Forgalmazó www.mkb.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon.
A Befektetők részére az Alap tőke- és hozamkifizetését a Letétkezelő MKB Bank Zrt. 2017. május 15-én kezdi meg.
Kifizetésre kerülő tőke összege: 10.000 Ft/befektetési jegy
Kifizetésre kerülő hozam összege: 1.203 Ft/befektetési jegy

2017-04-28
Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt, hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2016. éves beszámolóinak elkészültéről

2017-04-25
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. közleménye
Az MKB Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap a 2014. évi XVI. törvény 75.§ 3/a pontja alapján 2017. május 5-én jogutód nélkül megszűnik. Befektetési jegyei Budapesti Értéktőzsdén való forgalmazásának utolsó napja: 2017. április 27.

2017-04-19
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

MKB Alapkezelő zRt. közleménye
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap egy
jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

2017-04-13
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról
Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2017.04.12-re érvényes nettó eszközértéke és árfolyama a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján javításra került az alábbiak szerint.

2017-04-10
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

az MKB Top Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről

2017-04-06
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. április 4-én kelt, H-KE-III-173/2017. számú határozatával 2017. március 8. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-03-31
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap és az MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolóinak elkészültéről

2017-03-03
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-03-01
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Kezelési Szabályzatának és Tájékoztatójának módosításáról

2017-02-28
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-02-21
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves jelentésének elkészültéről

2017-02-21
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap és az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves számviteli beszámolójának elkészültéről

2017-02-20
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves beszámoló elkészültéről

2017-02-14
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap, Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap, MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap, MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap, MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap, MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap, MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap, MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap, MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap, MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap, MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap, MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap, MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap, MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának

2017-02-02
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. február 2-án kelt, H-KE-III-63/2017. számú határozatával 2017. január 5. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-02-02
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. február 2-án kelt, H-KE-III-64/2017. számú határozatával 2017. január 5. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-01-09
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolójának elkészültéről

2017-01-09
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatása
Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. a 2014. évi XVI. törvény 167.§. (1) bek. b.) pontja és (2) bek. alapján bejelenti a Felügyeletet ellátó MNB-nek, valamint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő részvényeinek 100 %-os tulajdonosa - 100%-os szavazati aránnyal változatlanul az MKB Bank Zrt.

2017-01-09
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolójának elkészültéről

2017-01-05
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-01-05
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB FIX Hozamú Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-01-03
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap befektetési jegye az Alap Tájékoztatójának 5. pontja, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 542/2016. számú határozata alapján a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre került. Az értékpapírok Első Kereskedési Napja: 2016. december 30.

2016-12-15
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye személyi változásokról

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy 2016. december 13-tól az Alapkezelő vezérigazgatói munkakörét Dzsubák Attila Zsolt, vezérigazgató-helyettesi munkakörét Tichyné Szirmai Beatrix látja el.

2016-12-12
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. rendkívüli tájékoztatása az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap és az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap bezárásáról és kifizetési rendjéről

2016-12-06
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke. Az MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 7.4 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat VI. 31. pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 70%.

2016-12-05
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása személyi változásról.
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2016. november 14-én kelt H-EN-III-379/2016 sz. engedélyező határozata alapján 2016. november 29-ei hatállyal Marót Krisztina úrhölgyet a Társaság Igazgatóságának tagjává megválasztotta.

2016-11-30
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB e-
Hoz@am Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

2016-11-29
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről

2016-11-25
Közzététel

Közzététel

Eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés f.) pontjában előírt kötelezettségének, az MKB Bank Zrt. ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy döntést hozott néhány bankfiókja bezárásáról. Ennek megfelelően
2016. december 16-ával megszűnik a 1134 Budapest, Dévai utca 23. szám alatt található bankfiók;
2017. január 20-ával megszűnik a
1013 Budapest, Alagút utca 5. szám alatt, valamint a
3580 Tiszaújváros, Építők u. 19. szám alatt található bankfiók;
2017. január 27-ével megszűnik az
5700 Gyula, Városház u. 18. szám alatt, továbbá a
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. szám alatt található bankfiók.

2016.11.23.

MKB Bank Zrt.

2016-11-14
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános zártvégű értékpapír befektetési alap jegyzési eljárása 2016. szeptember 26 ? 2016. november 11. között megtörtént. A lefolytatott jegyzési eljárása során a letétkezelő igazolása alapján 2 433 710 000 HUF, azaz kettőmilliárd-négyszázharminchárommillió-hétszáztízezer forint induló saját tőke gyűlt össze.

2016-11-09
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő Zrt. hirdetménye
az MKB Prémium Selection 2. Zártkörű Befektetési Alap törléséről

2016-10-27
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolójának elkészültéről

2016-10-25
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2016-10-17
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke. Az MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 7.4 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat VI. 31. pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 100%.

2016-10-10
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye az MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2016-10-03
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

2016-09-21
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. közleménye

Az MKB Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Prémium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap a 2014. évi XVI. törvény 75.§ 3/a pontja alapján 2016. szeptember 30-án jogutód nélkül megszűnik. Befektetési jegyei Budapesti Értéktőzsdén való forgalmazásának utolsó napja: 2016. szeptember 23.

2016-09-15
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. befektetés-kezelési tevékenységének, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedésének irányítását 2016. szeptember 14-től Dzsubák Attila Zsolt látja el.

2016-08-31
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

2016-08-10
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

2016-08-02
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap tájékozatójának és kezelési szabályzatának engedélyezéséről

2016-08-01
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye személyi változásról. Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Daróczi Andor Pál vezérigazgató helyettes, kereskedési igazgató munkaviszonya valamint igazgatósági tagsága 2016. július 31-én megszűnt.

2016-08-01
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása nyíltvégű befektetési alapok 2016. I. féléves jelentéseinek elkészültéről

2016-07-22
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása zártvégű befektetési alapok 2016. I. féléves jelentéseinek elkészültéről. Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az általa kibocsátott alábbi zártvégű befektetési alapok 2016. I. féléves jelentési 2016. július 22-től az Alapkezelő székhelyén (1056. Budapest, Váci utca 38.), valamint a forgalmazó MKB Bank Zrt fiókjaiban, nyitvatartási időben a tisztelt befektetők rendelkezésére állnak.

2016-07-20
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása Igazgatósági valamint Felügyelő Bizottsági tagokról.
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai megválasztásra és a Cégbíróság által bejegyzésre kerültek.

2016-06-27
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye személyi változásról

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a társaság teljes tevékenységének irányítását végző Csorba Nikoletta Rita vezérigazgató munkaviszonya 2016. június 23-án megszűnt.

2016-06-21
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása a megszűnő alapjai tevékenységet lezáró beszámolóinak elkészültéről.

2016-05-31
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről.

2016-05-31
Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés

2016-05-26
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap tájékozatójának és kezelési szabályzatának engedélyezéséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatát és Tájékoztatóját az MNB a H-KE-III-478/2016. számú határozatával 2016. május 26-án jóváhagyta.

2016-05-23
Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az általa kibocsátott befektetési alapok 2015. éves beszámolói 2016. május 23-tól az Alapkezelő székhelyén (1056. Budapest, Váci utca 38.), valamint a forgalmazó MKB Bank Zrt fiókjaiban, nyitvatartási időben a tisztelt befektetők rendelkezésére állnak.

2016-05-13
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

az MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint a kifizetésről

2016-05-13
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

az MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint a kifizetésről

2016-05-04
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, tájékoztatása a befektetési alapk 2015. évi számviteli beszámolóinak elkészültéről

2016-04-29
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, tájékoztatja Tisztelt Befektetőit

2016-04-22
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. közleménye

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési jegye az Alap Tájékoztatójának 5. pontja, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 178/2016. számú határozata alapján a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre került.

2016-04-07
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. rendkívüli tájékoztatása nyíltvégű befektetési alapok jogutód nélküli megszüntetéséről

2016-03-31
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

2016-03-29
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap tájékozatójának és kezelési szabályzatának engedélyezéséről

2016-03-23
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolójának elkészültéről

2016-03-21
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

az MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2016-03-18
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2015. éves jelentésének elkészültéről
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt, mint az MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Alap Alapkezelője tájékoztatja a befektetési jegyek tulajdonosait, hogy az Alapok 2015. éves jelentése 2016. március 21-től az Alapkezelő székhelyén (1056. Budapest, Váci utca 38.), valamint a forgalmazó MKB Bank Zrt fiókjaiban, nyitvatartási időben a Tisztelt Befektetők rendelkezésére áll.

2016-03-18
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2015. éves beszámolójának elkészültéről

2016-03-16
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános zártvégű értékpapír befektetési alap jegyzési eljárása 2016. január 20 - 2016. március 11. között megtörtént. A lefolytatott jegyzési eljárása során a letétkezelő igazolása alapján 2 798 310 000 HUF, azaz kettőmilliárd-hétszázkilencvennyolcmillió-háromszáztízezer forint induló saját tőke gyűlt össze.

2016-02-18
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. közleménye

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy az Alap Tájékoztatójának 5. pontja, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 414/2016. számú határozata alapján a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre került.

2016-01-27
MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

2016-01-25
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

2016-01-20
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap tájékozatójának és kezelési szabályzatának engedélyezéséről

2016-01-18
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap átalakulásáról

2016-01-15
Az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatása

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. a 2014. évi XVI. törvény 167.§. (1) bek. b.) pontja és (2) bek. alapján bejelenti a Felügyeletet ellátó MNB-nek, valamint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő részvényeinek 100 %-os tulajdonosa - 100%-os szavazati aránnyal - változatlanul az MKB Bank Zrt.

2016-01-11
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap átalakulásáról

2016-01-11
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap átalakulásáról

2016-01-11
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános zártvégű értékpapír befektetési alap jegyzési eljárása 2015. november 16. - 2016. január 8. között megtörtént. A lefolytatott jegyzési eljárása során a letétkezelő igazolása alapján 3 305 570 000 HUF, azaz hárommilliárd-háromszázötmillió-ötszázhetvenezer forint induló saját tőke gyűlt össze.

2016-01-11
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap átalakulásáról
Iratkozzon fel hírlevelünkre, amelyben havonta rendszeres portfóliójelentést küldünk!