Személyes adatok és banktitok védelme

Az MKB Zrt. weboldalainak használata során az MKB Zrt. tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Ha az ügyfél - akár saját maga, akár képviselője útján - az MKB (Bank) részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít vagy az elektronikus levélcímet a Bankkal közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Bank számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve a banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási titoknak, üzleti titoknak vagy pénztár titoknak, továbbá személyes adatnak minösülő adatot, információt is, az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

Az elektronikus levelező rendszeren a megadott címre küldött anyagokat, illetve információt - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el a Bank az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály vagy a Bank üzletszabályzata ettől eltérően rendelkezik. A Bank nem felel az elektronikus úton (e-mail-en) történő hibás kézbesítésből eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.

A Bank az elektronikus kommunikáciot megszünteti, ha az ellen az ügyfel tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja a Banknál.

Az interneten tudomására jutott, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi törvény értelmében banktitoknak minősülő adatokat az MKB Zrt. banktitokként kezeli.

Harmadik féltől származó mérőkódok (web beacon) használata:
A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Yahoo!-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) használunk. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Yahoo! is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Yahoo! ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

(MKB Bank Zrt. Tevékenység engedélyszáma 975/1997, kelte: 1997. november 26., felügyeleti hatóság: PSzÁF)