MKB Dollár Top 20 Tőkevédett Származtatott Alap átalakulása MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alappá

Az MKB Dollár Top 20 Tőkevédett Származtatott Alap futamideje 2009.09.21-én lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végű, tőkevédett határozatlan futamidejű likviditási értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap.

Az Alap átalakulásának célja, a Befektetők számára lehetővé tenni, hogy eldönthessék, hogy a 2009. szeptember 21-i lejáratot követően az Alapba befektetett megtakarításukat továbbra is fenn kívánják-e tartani, így biztosítva a befektetők számára a rövidtávon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas, biztonságos befektetés lehetőségét. A Befektetők így maguk választhatják meg, hogy az Alap módosított futamidején belül (az Alap 2009. szeptember 21-ét követően határozatlan futamidejű) mikor kívánnak befektetésükhöz hozzájutni a Befektetési jegyek visszaváltásával.

Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2009. szeptember 23-án kezdődik. Befektetőinknek ettől a naptól lehetősége nyílik új befektetési jegyek vásárlására, ill. a meglévő befektetési jegyeknek a visszaváltására bármelyik forgalmazási napon, T napos elszámolással.

Amennyiben befektetésüket továbbra is az alapban tartják, nincs semmilyen teendőjük, az automatikusan az átalakult alapban gyarapodik tovább.

További információk az átalakult alapról:
MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap