Az MKB Dollár TOP 20 Tőkevédett Származtatott Alap jegyzési periódusa lezárult

Az Euró Top 20 Alap és Dollár Top 20 Alap teljesítményét - a 2 éves futamidő végén - a japán, európai és amerikai részvénypiacon forgalmazott 20 részvény árfolyamának alakulása határozza meg.


  • befektetett tőke védelme
  • 2 éves futamidő
  • a jegyzési időszakban az Euró Top 20 Alap évi 4% diszkonttal (EHM: 4,06%), euróban jegyezhető
  • a jegyzési időszakban a Dollár Top 20 Alap 5% diszkonttal (EHM: 5,07%), dollárban jegyezhető hozamfizetés Euró Top 20 Alap esetében euróban,

Dollár Top 20 Alap esetében dollárban

Jegyzési időszak:

2007. július 30. - szeptember 14.

Milyen hozamot érhet el a 2 éves futamidő végén?

Ön mindkét alap esetében 20 részvény árfolyamalakulásának átlagából részesedhet.


Euro Top 20 Alap:

  • a legjobb 10 részvény teljesítménye 20%-os értékkel,
  • míg a másik 10 részvény a tényleges teljesítményével (de egyenként 20%-ot meg nem haladó értékkel) szerepel.

Dollár Top 20 Alap:

  • a legjobb 10 részvény teljesítménye 25%-os értékkel,
  • míg a másik 10 részvény a tényleges teljesítményével (de egyenként 25%-ot meg nem haladó értékkel) szerepel.

Az elérhető maximális hozam a 2 éves futamidő végén Euró Top 20 Alap esetében 20% (évesítve: 9,53%), a Dollár Top 20 Alap esetében 25% (évesítve: 11,79%), korrigálva a részesedési ráta* értékével.


További információért forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz, hívja az MKB Befektetési Vonalat a 06 40 333 666-os számon, illetve keresse fel honlapunkat a www.mkb.hu címen!

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, valamint a hozamszámítás részletes módjáról az Alapnak a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon megtalálható tájékoztatójából, kezelési szabályzatából informálódhat részletesen.

Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bek. szerint hirdetésnek minősül.
* A részesedési ráta értéke 70-200 % között lehet, pontos értékét az MKB Alapkezelő Zrt. az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül teszi közzé.

Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.)

Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (tev. Eng. sz.: III/41.005-3/2001.)