Az MKB EuroForint Tőke- és Hozamgarantált Származtatott Alap két éves futamidejű, zártvégű befektetési alap.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az MKB EuroForint Tőke- és Hozamgarantált Származtatott Alap jegyzési időszaka lezárult!

Az alap garantálja a teljes befektetett tőke visszafizetését és 6% garantált nominális hozam* kifizetését. Ügyfeleink az alap választásával az előre kiszámítható hozamú megtakarítások biztonságát ötvözik a magasabb hozam lehetőségével, melyből 3%-ot a Bank már az első befektetési év végén kifizet, biztos jövedelemhez juttatva befektetőit.

Ezenfelül befektetőinknek módjában áll 12,7%-os nominális többlethozamot ** elérni (prémium hozam). A prémium hozam kifizetésének feltétele, hogy az euró/forint devizaárfolyam egy előre meghatározott sávon belül maradjon a futamidő (megfigyelési periódus) alatt (árfolyamsáv: 240,5-280). A prémium hozama futamidő, azaz a Bank a 2. év végén a névértékre vetítve fizeti ki, amennyiben a feltétel teljesül. Így Ügyfeleink összességében akár 18%-os nominális hozamot is realizálhatnak a futamidő alatt.


Az alap 2005. november 14-25-ig.*** volt jegyezhető az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban.

(A jegyzési időszak alatt diszkontált árfolyamon jegyezhető a befektetési jegy, így befektetése már az alap indulása előtt kamatozik.)

Adózás

A befektetési jegyek hozama kamatnak minősül, mely után az adó mértéke 20%. A 2006. augusztus 31.-ig vásárolt befektetési jegyek hozamát azonban visszaváltáskor, illetve lejáratkor nem terheli kamatadó.

Alapkezelési információk:

Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.
Rövid neve: MKB Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1056, Budapest, Váci utca 38.
Telefon: 268-7834, 268-8184

Fax: 268-7509
e-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu

Forgalmazó és letétkezelő: MKB Bank Nyrt.

Székhelye: 1056, Budapest, Váci utca 38.
Telefon: az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálata, 06-40-333-666

PSZÁF engedély száma: E-III/110.294/2005.

* 3%-os garantált nominális hozam mindkét év végén.

** A nominális prémium hozam kifizethetősége az euró/forint árfolyam alakulásának függvénye. A magasabb hozamlehetőségét, azaz a lejáratkori egyszeri prémium hozamot, az Alap befektetési politikájában meghatározott deviza opciós konstrukció biztosítja. Nominális hozam: a névérték százalékában kifejezett hozam. A nominális prémium hozam végleges nagyságát az alap kezelője legkésőbb az Alap nyilvántartásba vételét követő 15. munkanapon a tájékoztatóban megjelölt helyeken teszi közzé. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.  (továbbiakban: MKB Alapkezelő Zrt.) a szabályozásnak megfelelően megállapította az MKB EuroForint Tőke- és Hozamgarantált Származtatott Alap Prémium Hozamát, amely 12,7%.

Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint hirdetésnek minősül.

*** A jegyzési időszak korábban is lezárható.