MKB Gránit Tőkegarantált Származtatott Alap átalakulása MKB Gránit Tőkevédett Likviditási Alappá

Az MKB Gránit Tőkegarantált Származtatott Alap futamideje 2009.01.27-én lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végű, tőkevédett határozatlan futamidejű likviditási értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Gránit Tőkevédett Likviditási Alap.

Az Alap átalakulásának célja, hogy a Befektetők számára lehetővé tegye, hogy eldönthessék, hogy a 2009. január 27-i lejáratot követően az Alapba befektetett tőkéjüket továbbra is fenn kívánják-e tartani, így biztosítva a további kamatadó-mentes befektetés lehetőségét. A Befektetők így maguk választhatják meg, hogy az Alap módosított futamidején belül (az Alap 2009. január 27-ét követően határozatlan futamidejű) mikor kívánnak befektetésükhöz hozzájutni a Befektetési jegyek visszaváltásával.

Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2009. január 29-én kezdődik. Befektetőinknek ettől a naptól lehetősége nyílik új befektetési jegyek vásárlására, ill. a meglévő befektetési jegyeknek a visszaváltására bármelyik forgalmazási napon, T napos elszámolással.

Amennyiben befektetésüket továbbra is az alapban tartják, nincs semmilyen teendőjük, az automatikusan az átalakult alapban gyarapodik tovább.

További információk az átalakult alapról:

MKB Gránit Tőkevédett Likviditási Alap

Adózás

A befektetési jegyek hozama kamatnak minősül, mely után az adó mértéke 20%. A 2006. augusztus 31-ig vásárolt befektetési jegyek hozamát azonban visszaváltáskor, illetve lejáratkor nem terheli kamatadó.