Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét bankbetétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya meghaladja az alap saját tőkéjének 85%-át. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.

Az opciós konstrukcióban szereplő négy értékpapír Magyarország és Lengyelország két-két piacvezető nagyvállalatának részvénye. A két ország gazdasága a következő években az elemzések szerint egyaránt az európai uniós átlagot jelentős mértékben meghaladó módon bővülhet. 
A magyar gazdaság, ezen keresztül a magyar részvénypiac a válság évei alatt mind gazdasági, mind piaci megítélés szempontjából kedvezőtlen helyzetben volt. Az elmúlt évek kormányzati lépései, melyek megállították az eladósodást, konszolidálták a költségvetést és jelentős személyi jövedelemadó-csökkentést hajtottak végre, ismét növekedési pályára állították a magyar gazdaságot. Bár a növekedés egyelőre kevésbé támaszkodik a magánberuházásokra és a fogyasztásra, a következő években az emelkedő reálbérek a fogyasztást élénkíthetik, és ezen keresztül a magyar GDP bővülési üteme meghaladhatja az európai uniós átlagot, ami a részvénypiac emelkedéséhez vezethet.
A lengyel gazdaság Európa egyetlen gazdasága, mely az elmúlt hét válságos év időszakában minden évben növekedést tudott elérni. A siker legfontosabb záloga egyrészt a német gazdasággal igen szoros integráció, másrészt a kifejezetten piacbarát gazdaságpolitika. Emellett az elmúlt két évtized gazdasági reformjai az egymást gyorsan váltó kormányok ellenére is megmaradtak és továbbra is stabil alapot nyújtanak a gazdasági, ezen keresztül a részvénypiaci növekedéshez.

A fenti információk az MKB Alapkezelő Zrt. elemző munkatársainak szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

Név Bloomberg
ticker
Rövid
ismertetés
Árfolyam
elérhetőség
Súly
MOL MOL HB EquityKözép-Európa egyik legnagyobb integrált olajvállalata, mely mind a kitermelés, mind a finomítás területén a teljes termelési vertikumot lefedi. Leányvállalatán, a korábbi tőzsdei vállalat TVK-n keresztül a régió jelentős vegyipari szereplője is egyúttal. A legnagyobb tulajdonos a cégben a magyar állam, mintegy 25%-kal.  Árfolyam1/4
RichterRICHTER HB EquityKözép-Európa egyik legnagyobb generikus gyógyszergyártója, mely a magyar piac mellett elsősorban Kelet-Európában szerzett az elmúlt évtizedekben jelentős piaci pozíciókat. A cég nem csak generikus gyártással, hanem originális hatóanyagok kifejlesztésével is foglalkozik több nemzetközi gyógyszergyártóval együttműködve. Árfolyam1/4
PKO PKO PW EquityKözép-Európa - piaci kapitalizáció alapján- legnagyobb bankja, mely ebben a tekintetben az olyan patinás bankokat is megelőzi, mint az osztrák Erste Bank vagy Raiffeisen. A lengyel állam 31%-os részesedést birtokol a vállalatban. A bank Lengyelországon kívül Ukrajnában rendelkezik nagyméretű leánybankkal. Árfolyam1/4
KGHM KGH PW EquityEurópa legnagyobb réz- és ezüstbányászattal foglalkozó vállalata, emellett Kínában is vannak működő bányái. A kitermelés mellett feldolgozással foglalkozik. A lengyel államnak ebben a vállalatban is 31%-os tulajdonhányada van. Árfolyam1/4


Az opciós konstrukció által elérhető hozam1 meghatározása:
Az opciós hozam meghatározása a négyelemű részvény kosár árfolyamainak megfigyelési időpontokban mért záróárai alapján történik.
Amennyiben az adott részvény záróárfolyama az adott napon nem elérhető, úgy az adott érték meghatározásához a következő munkanapon jegyzett záró érték kerül felhasználásra.
A hozamok bruttó módon értendők.

A részvények megfigyelési időpontokban (félévente, tíz alkalommal) mért záró értékei összevetésre kerülnek a részvények induláskori referencia árfolyamaival, majd ezen hozamok 25%-ot meg nem haladó értékeinek átlaga adja az adott részvény teljesítményét. Az adott részvény induló referencia árfolyama három, egymást követő tőzsdenapon közzétett záró árfolyamának számtani átlagaként kerül kiszámításra. Ha az adott megfigyelési időpontban a részvény hozama magasabb, mint 25%, akkor a részvény teljesítményének meghatározásakor, ennél a megfigyelési időpontnál 25%-os hozam fog szerepelni. Az opciós hozam az így kalkulált korrigált részvényteljesítmények számtani átlagaként kerül kiszámításra.

Amennyiben az alap teljesítménye a futamidő alatt kedvezően alakul, azaz az alábbi feltételek közül időrendben haladva valamelyik teljesül, akkor mód van a befektetési jegyek bevonására.

Az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott feltételek közül az elsőként maradéktalanul teljesített feltétel esetén megindítja az Alap eszközeinek értékesítését, majd a befektetési jegyek bevonását:

 • 1. feltétel: Az Alap 2015.10.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.400 Ft (várható minimális hozam 4,00%*).
 • 2. feltétel: Az Alap 2016.04.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.600 Ft/befektetési jegy (várható minimális hozam 6,00%*).
 • 3. feltétel: Az Alap 2016.10.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.800 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 8,00 %*).
 • 4. feltétel: Az Alap 2017.04.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11.000 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 10,00 %*).
 • 5. feltétel: Az Alap 2017.10.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11.200 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 12,00 %*)
 • 6. feltétel: Az Alap 2018.04.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11.400 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 14,00 %*)
 • 7. feltétel: Az Alap 2018.10.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11.600 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 16,00 %*)
 • 8. feltétel: Az Alap 2019.04.09-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11.800 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 18,00 %*)

(*A várható minimális hozam, - az adott napra számított nettó eszközérték alapján került meghatározásra, mely - nem évesített.)

Amennyiben a feltételekben meghatározott értéknap Magyarországon munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapra közzétett nettó eszközérték kerül figyelembevételre.

Az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonásának megkezdéséről, annak napjáról, valamint a bevonás napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékről hirdetményben tájékoztatja a befektetőket.

Amennyiben a piaci árak vagy környezet jelentősen hátrányosan megváltozik (vis major) az eszközök felszámolásáig, akkor az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonását nem hajtja végre.
Ha az 1-8. pontban meghatározott feltételek nem állnak fenn, akkor a védett tőke és a megtermelt hozam a befektetési jegy teljes futamidejének lejárata után kerül kifizetésre.

Az opciós konstrukció és a hozam meghatározásának leírását, illetve a bevonhatóság, és közzétételek részletes szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Az MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető, aki megtakarításait magyar és lengyel részvénypiaci teljesítménytől függő hozamot kínáló befektetésben szeretné elhelyezni,
 • öt éves időtávon tervezi a befektetést,
 • meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretné csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával,
 • a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keres, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az Alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat**,
 • az Alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi.


Az MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű. Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetőségének érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki. Egy pénzügyi eszköz múltbeli teljesítményéből nem lehetséges a jövőbeni hozamra vonatkozóan megbízható következtetést levonni.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt nem válthatók vissza, azonban a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke a részvénykosár teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.
 • Bevonhatóság kockázata: A Kezelési szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Alapkezelő bevonhatja az Alap befektetési jegyeit. Amennyiben az Alapkezelő a bevonhatósági feltételek futamidő alatti teljesülése ellenére nem vonná be az Alap befektetési jegyeit, akkor - az opció által elérhető hozam romlásával - előfordulhat, hogy az Alap hosszabb futamidőre gyengébb teljesítményt ér el, mint a bevonhatóság időpontjában érvényes nem realizált hozam.

**Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat. 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről! Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével.

1 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§.  és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).