MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.
A betétek tervezett aránya meghaladja az Alap saját tőkéjének 80%-át, ez az arány a pénzpiaci hozamok alakulásától függően változhat.

Opciós konstrukció: az Alap saját tőkéjének fennmaradó részén az Alap egy, az arany árváltozását követő tőzsdei certifikátot tartalmazó opciós konstrukciót vásárol a bankközi piacon, amely alapján az Alapot megillető összeg jelentheti a lejáratot követően kifizethető hozamot.

Az opciós konstrukció által elérhető, részesedési rátával1 korrigált hozam mértéke az alábbi tőzsdei certifikát teljesítményétől függ:

Source Physical Gold ETC (ISIN kód IE00B579F325)

A certifikát fogalma:
A certifikát tőzsdén kereskedett, úgynevezett tanúsítvány, amely alapján a kibocsátó vállalja, hogy az értékpapír árfolyama előre meghatározott és szabályozott módon követi a mögöttes termék, jelen esetben az arany árfolyamának változását.

A certifikátról röviden

A Source Physical Gold ETC londoni tőzsdén jegyzett, fizikai arannyal fedezett certifikátja a londoni aranypiac délutáni árfolyamfixingjének alakulását követi le. (Bloomberg kód: SGLP LN) Minden egyes cerifikát mögött fizikai aranytömb áll, melyet a JP Morgan Chase londoni széfjeiben őriznek.

Hozamlehetőség a futamidő végén

Az opciós konstrukció által elérhető (részesedési rátával1 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti certifikát teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:
A certifikát teljesítménye a félévente esedékes hat megfigyelési időpontban kerül vizsgálatra. A megfigyelési időpontban mért záróértékek összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért értékkel. A teljesítmények korrigálásra kerülnek oly módon, hogy a három legmagasabb érték 30%-os értéket vesz fel, a többi teljesítmény marad a tényleges kalkulált szinten. Az így kialakult korrigált teljesítmények számtani átlaga kerül kifizetésre lejáratkor opciós hozamként.

Az opciós konstrukció működésének részletes leírását a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza!

Az MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő, és szeretné megtakarítását az aranyár alakulásától függő hozamot nyújtó befektetésben elhelyezni
 • meglévő portfoliójának kockázatait csökkenteni szeretné árupiaci kitettséget jelentő befektetés vásárlásával
 • 3 éves időtávon tervezi a befektetést
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal
 • az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*
 • az alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi

Az MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az önálló kereskedés tárgyát képező Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetősége érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke a certifikát teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.

Az arany keresletével, árfolyamalakulásával kapcsolatos várakozások:

 • A fő gazdasági övezetekben (USA, Egyesült Királyság, Európai Unió, Japán) a jegybankok monetáris politikája a piaci likviditás és a pénzmennyiség jelentős növelését célozzák meg. Az intézkedések hosszútávon infláció-növelő hatásúak, illetve a dollárban denominált eszközök árfolyamát emelik, mely hatások támogatják az arany árfolyamának emelkedő trendjét.
 • Elsősorban ázsiai és latin-amerikai jegybankok tartalékaik diverzifikálása céljából a közelmúltban új szereplőként jelentek meg a vételi oldalon folyamatos keresletet biztosítva az arany piacán.
 • Az aranyat, mint ipari fémet főleg a félvezető szektorban hasznosítják, folyamatos a kereslet a jó elektromos vezető tulajdonsága miatt.

Az arany keresletével és árfolyamalakulásával kapcsolatos várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a Source Physical Gold ETC tőzsdei certifikát korrigált teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló certifikát névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a certifikát teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Batv. 112. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).