MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya meghaladja az alap saját tőkéjének 85%-át. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal. Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával1 korrigált hozam mértéke a Svájci részvénypiaci index (Swiss Market Index) teljesítményétől függ.

Név 

Súly  

Ország  

Rövid ismertetés

Swiss Market Index 100% Svájc  Az SMI Index egy 1988-ban létrehozott tőkesúlyozású index, ami a húsz legnagyobb és leglikvidebb svájci vállalat részvényeiből áll. Hozzávetőlegesen a svájci részvénypiac 85%-át teszi ki.  

     
A részvényindexet alkotó húsz vállalat Svájc gazdaságának legjelentősebb szereplői. Mintegy kétharmadát a gyógyszeripari, illetve fogyasztási javak szektorban tevékenykedő vállalatok alkotják, továbbá a pénzügyi szektor is megközelítőleg 20%-át adja az indexnek. Az index öt legnagyobb súlyú komponense sorrendben a Nestlé, Novartis, Roche, UBS és az ABB részvénye, ezen öt részvény teszi ki az index 68%-át.

Az opciós konstrukció által lehetővé tett hozam meghatározása:
Az Alap célja, hogy a befektetőknek olyan kedvező befektetési alternatívát kínáljon, mely a tőkevédelmet ötvözi a mérsékelt kockázatvállalással elérhető magasabb hozam esélyével.
Az opciós konstrukció által elérhető (részesedési rátával1 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti index teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:

 • Az Alap által megvásárolandó opciós konstrukcióban egy részvényindex szerepel (svájci részvényindex).
 • A megfigyelési időpontok száma tizenkettő. Az első megfigyelési időpont három hónappal követi az Induló értékelési napot (2013. december 20.), majd ezt folytatva háromhavonta esedékes, az utolsó ilyen időpont az alap futamidejének végét két munkanappal megelőző napra esik.
 • Az opciós hozam meghatározása a részvényindex árfolyamainak megfigyelési időpontokban mért záróárai alapján történik.
 • A részvényindex értéke minden megfigyelési időpontban összevetésre kerül az induló megfigyelési időpontban mért értékével. Az opciós konstrukció lejáratkor esedékes kifizetése a részvényindex előbb említett módon kalkulált hozamainak átlagaként kerül kiszámításra.

Az opciós konstrukció működésének részletes leírását a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza!

Az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetősége érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt nem válthatók vissza, azonban a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke a részvényindex teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.

Az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő, és szeretné megtakarítását olyan befektetésben elhelyezni, amely a svájci gazdaságban vezető szerepet betöltő vállalatok részvényteljesítményétől függő hozamot kínál,
 • meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretné csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával,
 • hároméves időtávon tervezi a befektetést,
 • a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keres, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • az alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi.

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Batv. 112. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja)