Megtakarításainak gyarapításához mérsékelt kockázatú, tőkevédett befektetés

A bankbetétek aránya meghaladja az Alap saját tőkéjének 75-78%-át.
Opciós konstrukció: az Alap saját tőkéjének fennmaradó részén az Alap egy részvényeket tartalmazó opciós konstrukciót vásárol a bankközi piacon, amely alapján az Alapot megillető összeg jelentheti a lejáratot követően kifizethető hozamot.

Az opciós konstrukció által elérhető, részesedési rátával2 korrigált hozam mértéke az alábbi, főként brazil vállalatok részvényteljesítményétől függ:

    
 Részvény neve                                   Szektor        

 PETROLEO BRASILEIRO                         Energia 
 VALE                                                  Nyersanyag 
 ITAU UNIBANCO                                  Pénzügy 
 TELEFONICA SA                                  Telekommunikáció 
 AMERICA MOVIL                                  Telekommunikáció 
 COMPANHIA DE BEBIDAS                      Élelmiszeripar 
 BANCO BRADESCO                               Pénzügy 
 SOUTHERN COPPER                             Nyersanyag 
 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO        Élelmiszeripar 
 GERDAU SA                                        Nyersanyag 
    

A részvénykosarat alkotó blue chip vállalatok a brazil gazdaság legjelentősebb szereplői közé tartoznak.

Hozamlehetőség a futamidő végén:

Az opciós konstrukció által elérhető (részesedési rátával2 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti részvények teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:

Az egyes részvények a meghatározott négy megfigyelési időpontban összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért értékeikkel, majd ezen értékek számtani átlagaként kerül megállapításra a kosár teljesítménye. A kosárban szereplő egyedi részvények hozama minden megfigyelési időpontban maximum 50%-os értékkel szerepelhet. Az opciós konstrukció lejáratkor esedékes kifizetése az egyes megfigyelési időpontban mért előbb említett módon kalkulált hozamainak átlagaként kerül kiszámításra.
Az opciós konstrukció működésének részletes leírását a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza!

Figyelem! Az Alap saját tőkéjének a bankbetéten felüli része tehát nem közvetlenül a részvényekbe kerül befektetésre, hanem a fentiek szerinti opciós konstrukcióba.

Az MKB Brazil Teljesítmény Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk az Ön figyelmébe, ha

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és szeretne tőkevédelem mellett részesedni a kockázatosabb részvénypiaci teljesítményből,
 • három és fél éves időtávon tervezi a befektetést, 
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az opciós konstrukció által elérhető hozamot brazil érdekeltségű vállalatok részvényeiből összeállított kosár teljesítményétől szeretné függővé tenni,
 • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.


Az MKB Brazil Teljesítmény Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az önálló kereskedés tárgyát képező Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetőségének érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki.
 • A végleges hozam mértéke az egyes részvények teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet-kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.

Brazília gazdasági kilátásai és az Alap teljesítményével kapcsolatos várakozások:

 • Brazília a latin-amerikai kontinens legnagyobb gazdasága. Kőolaj- és földgáztartalékok, különböző ércek tekintetében az egyik legfontosabb kitermelő és nyersanyag-exportőr, legnagyobb kereskedelmi partnere hagyományosan az Egyesült Államok, de Kína is egyre fontosabb szerepet tölt be a vásárlók között.
 • Az ország több évtizedes modernizálódási folyamatának új fázisába jutott az elmúlt egy évtizedben, gazdasági növekedési üteme 5 és 10% között mozgott a 2008-as válságig, majd egy gyors recesszió után ismét 5% körül alakul.
 • Az ország életében kiemelkedő jelentőségű lesz a 2014-es labdarúgó világbajnokság és a 2016-os olimpiai játékok megrendezése, mely egyfelől komoly infrastrukturális fejlesztéseket igényel, másrészt hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaságpolitikai lépések kiegyenlítettebb és társadalmilag igazságosabb jövedelem-elosztást eredményezzenek a következő években.
 • A két világesemény a kiválasztott cégek részvényeire közvetlenül, vagy közvetett módon jelentős és pozitív hatással lehet középtávon, így a magas ütemű brazil gazdasági növekedés mellett újabb lökést adhat a kiválasztott vállalatok részvényárfolyamainak.
   

A teljesítménnyel kapcsolatos várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!


*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Brazil Teljesítmény Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!


1 Adózás előtti bruttó hozam.

2 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely 10 részvényből álló részvénykosár korrigált teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. Az Alap által elérhető maximális hozam az opciós hozammaximum (50%) és a részesedési ráta szorzata, amelynek értéke így 30%-tól (éves szinten 8,56%; EHM: 7,77%) 65%-ig (éves szinten 18,55%; EHM: 15,36%) terjedhet. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosárban lévő portfólió névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a portfólió teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.


Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 100%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül ? a benne szereplő információk összhangban állnak az Alap tájékoztatójával ?, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).