Részesedjen Ön is a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, és Kína) részvénypiacainak kimagasló teljesítményéből tőkevédelem mellett!

Az MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (részvénypiaci indexre szóló opciós konstrukció) fekteti be. Az opciós konstrukció biztosítja a befektető számára a lejáratkori hozam lehetőségét, ami a S&P BRIC 40 Index részesedési rátával2 korrigált pozitív hozama. Az Index a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, és Kína) 40 legnagyobb és leglikvidebb, vezető tőkepiaci vállalatának részvényteljesítményét reprezentálja.


Az MKB BRIC Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

  • mérsékelten kockázatkedvelő befektető, de szeretne
  • tőkevédelem mellett részesedni a kockázatosabb piaci szegmensek pozitív eredményéből,
  • 3 és fél éves befektetési időtávban gondolkodik,
  • a kockázatmentes hozamoknál magasabbat szeretne,
  • de extra kockázatot nem szívesen vállal,
  • feltörekvő részvénypiaci befektetéssel szeretné bővíteni értékpapír portfólióját.

2 A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. Értéke 50 és 100% között mozoghat.
Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon található tájékoztatóból és kezelési szabályzatból informálódhat részletesen.
Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű! A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét. Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bek. szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001.).