Válassza Ön is az MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot, mely tőkevédelem mellett a kockázatmentes hozamokat meghaladó, magasabb hozam elérésének lehetőségét nyújtja!

Az MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap a feltörekvő BRIC részvénypiacok (S&P BRIC 40 10%-os Volatilitás Kontrollált Index) teljesítményén keresztül, vagy azoknak az eurózóna részvénypiacával (EURO STOXX 50 10%-os Volatilitás Kontrollált Index) szembeni felülteljesítésével elérhető hozamlehetőséget kínálja 4 éves időtávon.

 • Nyilvános, zártvégű, származtatott befektetési alap
 • Tőkevédelem a befektetett tőkére a futamidő végén
 • A feltörekvő BRIC országok és az eurózóna részvénypiaci teljesítményétől függő - hozammaximum nélküli hozamlehetőség
 • 4 éves futamidő (lejárat: 2015. 11. 16.)
 • Befektetett tőke visszafizetésének és az esetleges hozam kifizetésének napja: 2015. 11. 24.
 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán és MKB Nyugdíj-előtakarékossági számlán is jegyezhető
 • Az Alap a jegyzési időszakban évi 6,00%-os diszkonttal (EBKM: 6,00%) jegyezhető
 • Devizanem: HUF
 • Névérték: 10 000 Ft / befektetési jegy
 • Minimálisan jegyezhető mennyiség: 100 000 Ft névértékű befektetési jegy


A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti.

A bankbetétek aránya meghaladja az Alap saját tőkéjének 80%-át.
Opciós konstrukció: az Alap saját tőkéjének fennmaradó részén az Alap egy részvényindexeket tartalmazó opciós konstrukciót vásárol a bankközi piacon, amely alapján az Alapot megillető összeg jelentheti a lejáratot követően kifizethető hozamot.

Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával1 korrigált hozam mértéke a feltörekvő BRIC részvénypiac (S&P BRIC 40 10%-os Volatilitás Kontrollált Index) és az eurózóna részvénypiacának (EURO STOXX 50 10%-os Volatilitás Kontrollált Index) teljesítményét reprezentáló indexek teljesítményétől függ.

    
  Az Alap opciós konstrukciójában szereplő részvényindexek: 


S&P BRIC 40 10%-os Volatilitás Kontrollált Index

 Az Index a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, és Kína) 40 legnagyobb és leglikvidebb, vezető tőkepiaci vállalatának részvényteljesítményét reprezentálja oly módon, hogy a kockázat mértékét jellemző piaci ár változékonyság nagyságát meghatározott (10%) értéken belül tartja, azaz a kockázatot megtestesítő historikus volatilitást alapul véve naponta újrasúlyozza a mögöttes indexben (S&P BRIC 40 Index) való kitettséget úgy, hogy a volatilitás 10%-os érték közelében maradjon. Ez a naponta végrehajtott dinamikus portfólió újrasúlyozás megóvja a befektetőket az Alap nettó eszközértékének nagyarányú esésétől, de ezzel együtt felfelé is korlátozza a hozam lehetőségét. 

EURO STOXX 50 10%-os Volatilitás Kontrollált Index 

Az index az eurózóna 50 legnagyobb vállalatának részvényeit tartalmazza. Az index mögötti eszközallokációs mechanizmus a fentiekben részletezett módon történik. 
    

Hozamlehetőség a futamidő végén:

Az opciós konstrukció által lehetővé tett (részesedési rátával1 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti indexek teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:
Az opciós konstrukció mögötti részvényindexek teljesítményének meghatározásakor az opció lejáratakor mért záró értékek kerülnek összevetésre az induló megfigyelési időpontban mért záró értékekkel. Az opció lejáratakor az S&P BRIC 40 10%-os Volatilitás Kontrollált Index teljesítményének az EURO STOXX 50 10%-os Volatilitás Kontrollált Index teljesítményét meghaladó értéke, illetve az S&P BRIC 40 10%-os Volatilitás Kontrollált Index teljesítményének értéke közül a magasabb kerül kifizetésre opciós hozamként.
Az Alap hozamszámításának köszönhetően tehát a befektetők nem csak a feltörekvő piaci index felülteljesítésének mértékéből részesedhetnek, hanem amennyiben annak futamidő elejéhez viszonyított, önálló teljesítménye magasabb, abban az esetben az utóbbiból.
Az opciós konstrukció működésének részletes leírását a Tájékoztató tartalmazza!

Figyelem! Az Alap saját tőkéjének a bankbetéten felüli része tehát nem közvetlenül a részvényekbe kerül befektetésre, hanem a fentiek szerinti opciós konstrukcióba.

Az MKB Differencia Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és szeretne tőkevédelem mellett részesedni a kockázatosabb részvénypiaci teljesítményből,
 • 4 éves időtávon tervezi a befektetést,
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az opciós konstrukció által lehetővé tett hozamot a feltörekvő BRIC részvénypiac és az eurózóna részvénypiacának futamidő alatti teljesítményétől szeretné függővé tenni,
 • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.*

Az MKB Differencia Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az önálló kereskedés tárgyát képező Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • A magasabb hozam lehetősége érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet-kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke az indexek teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.


A mögöttes indexek és az Alap teljesítményével kapcsolatos várakozások:

 • A feltörekvő országok reál GDP növekedése az elmúlt két évtizedben tartósan meghaladta a fejlett országok növekedési ütemét, ennek következtében a feltörekvő piaci részvényindexek is jobb teljesítményt nyújtottak.
 • A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság a fejlett országokból indult ki, és bár hatással volt és lesz is a világ többi részére, a feltörekvő országok növekedése a jövőben is meghaladja majd a fejlett országokét.
 • Az amerikai dollár várhatóan gyenge marad a jövőben is a feltörekvő piaci devizákkal szemben, ami a magasabb nyersanyagárakkal együtt további ösztönzést ad a feltörekvő piacokon történő részvénybefektetésnek.
 • A jelenlegi világgazdasági környezet - különös tekintettel az európai adósságválságra, és az amerikai háztartások folyamatos adósságleépítésére - nehezen előre jelezhetővé teszi a részvénypiaci árak alakulását, jelentős kockázata van az újabb általános tőzsdei áresésnek is
 • Ebben a helyzetben a hozamkülönbségen alapuló konstrukció egyik legfontosabb előnye, hogy a tőzsdék esése esetén is pozitív teljesítményt képes nyújtani. Ennek oka, hogy a kifizetés nem attól függ, hogy általában emelkednek-e a tőzsdék, hanem attól, hogy jobb teljesítményt nyújtanak-e (jobban emelkednek, vagy kevésbé esnek 4 éves időtávon) a nagy feltörekvő gazdaságok (Brazília, Oroszország, Kína, India), mint a fejlettek.
 • Mivel az elkövetkezendő 5-10 évben a feltörekvő országok növekedési üteme várhatóan jelentősen meg fogja haladni az eurózóna országokét, de a világgazdaságot még mindig komoly kockázatok övezik, a feltörekvő piaci tőzsdék relatíve jobb teljesítményére épülő befektetés akár negatív részvénypiaci teljesítmény esetén is várhatóan kedvező hozamot fog biztosítani.


A teljesítménnyel kapcsolatos várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Differencia Származtatott Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat! 

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Differencia Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 Az elérhető opciós konstrukció által lehetővé tett hozam mértékét a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosárban lévő portfólió névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a portfólió teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 100%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).