Részesedjen Ön is az energia-nyersanyagok hosszútávon várható áremelkedéséből tőkevédelem mellett!

A befektetett tőke és a futamidő végén fizetendő 12,00%-os (EHM 2,18%) hozam védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (energia-nyersanyagindex-opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya eléri az alap saját tőkéjének 80-85%-át. Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával2 korrigált hozam mértéke három energia-nyersanyag index értékének változásától függ3, melyek a nyersanyagpiaci árak alakulását tükröző, átfogó Standard & Poor\'s GSCI indexek energia alindexei:

 • nyersolaj index: S&P GSCI Crude Oil Official Close Index ER,
 • földgáz index: S&P GSCI Natural Gas Official Close Index ER,
 • fűtőolaj indexek: S&P GSCI Heating Oil Official Close Index ER.


Az MKB Energia Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis az alap lejáratát követő kifizetés tervezett időpontja egy nappal előzi meg a 2010-ben nyitott MKB Trezor Tartós Befektetési Számlák 5 éves lekötési időszakának végét (2015.12.31.), amikor is a számlán elért tartós befektetésből származó jövedelem adója 0%*.
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető, de szeretne tőkevédelem mellett részesedni a kockázatosabb piaci szegmensek pozitív eredményéből,
 • 5 év 3 hónapos befektetési időtávban gondolkodik,
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • energia-nyersanyagpiaci befektetéssel szeretné bővíteni értékpapír portfólióját,
 • fontosnak tartja a tőkevédelem mellett a fix hozamot is, illetve
 • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.

MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén érhető el adóelőny.

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!


Az MKB Energia Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű!
 • A magasabb hozam érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy az indexportfolió teljesítménye negatív is lehet, ugyanis az Alap ebben az esetben a lejáratkor teljesítendő 12,00%-os (EHM 2,18%) hozamfizetésen kívül a tőkevédelemnek megfelelően csak a befektetett tőke összegét fizeti ki.
 • Az alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet-kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet , illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Energia Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!


 


1 Adózás előtti bruttó hozam.
2 Az elérhető hozam mértékét a részesedési ráta még tovább módosíthatja
3 A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. Értéke 60% és 130% között mozoghat.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Befektetési Alapok/MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.
A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét.
Az MKB Trezor Számlákon elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bek. szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001.).