A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja oly módon, hogy az Alap induláskori saját tőkéjének túlnyomó részét (~85-90%-át) - várhatóan az MKB Bank Zrt.-nél - változó kamatozású betétbe fekteti és ezzel egy időben kamatcsere ügyletet köt.
A betét és a kamatcsere ügylet együttesen biztosítja a lejáratkori tőkevédelmet, a betét kamatai az Alap kamatcsere konstrukcióban fizetendő költségeire és az Alap számára felszámítható költségekre nyújtanak fedezetet.

A hozam lehetőségét vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely tíz részvény teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama.
A vásárolt opciós konstrukció értéke semmilyen piaci körülmény következtében nem lehet negatív.
A tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.


A hozam megállapítása:

A részvények megfigyelési időpontokban mért záró értékei összevetésre kerülnek a részvények induláskori záró árfolyamaival, majd ezen hozamok 50%-ot meg nem haladó értékeinek átlaga adja az adott részvény teljesítményét.
Ha az adott megfigyelési időpontban a részvény hozama magasabb, mint 50%, akkor a részvény teljesítményének meghatározásakor, ennél a megfigyelési időpontnál 50%-os hozam fog szerepelni. Az opciós hozam az így kalkulált korrigált részvényteljesítmények számtani átlagaként kerül kiszámításra.

Megfigyelési dátumok: 2016. 06. 23., 2017. 06. 23., 2018 .06. 25.,  2019. 06. 24., 2020. 06. 23.

Amennyiben a részvény záróárfolyama az adott napon nem elérhető, úgy az adott érték meghatározásához a következő munkanapon jegyzett záró érték kerül felhasználásra.

Az opció mögött szereplő részvénykosár:

Név Bloomberg ticker Árfolyam elérhetősége  Súly
CIE FINANCIERE RICHEMON CFR VX Equity  Árfolyam  10%
Daimler AG DAI GY Equity  Árfolyam  10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC FP Equity  Árfolyam  10%
China Mobile Ltd. 941 HK Equity  Árfolyam  10%
Sun Art Retail Group Ltd. 6808 HKEquity  Árfolyam  10%
Apple Inc AAPL UQ Equity  Árfolyam  10%
Alibaba Group BABA UNEquity  Árfolyam  10%
Caterpillar Inc. CAT UN Equity Árfolyam  10%
Qualcomm Inc. QCOM UQ Equity  Árfolyam  10%
Starbucks SBUX UQ Equity  Árfolyam  10%

 
Amennyiben az alap teljesítménye a futamidő alatt kedvezően alakul, azaz az alábbi feltételek közül időrendben haladva valamelyik teljesül, akkor mód van a befektetési jegyek bevonására.

Az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott feltételek közül az elsőként maradéktalanul teljesített feltétel esetén megindítja az Alap eszközeinek értékesítését, majd a befektetési jegyek bevonását:

1. feltétel: Az Alap 2016. 06. 23-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 400 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 4,00%*).
2. feltétel: Az Alap 2016. 12. 23-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 600 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 6,00%*).
3. feltétel: Az Alap 2017. 06. 23-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 800 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 8,00 %*).
4. feltétel: Az Alap 2017. 12. 23-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 000 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 10,00 %*).
5. feltétel: Az Alap 2018. 06. 25-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 200 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 12,00 %*)
6. feltétel: Az Alap 2018. 12. 23-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 400 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 14,00 %*)
7. feltétel: Az Alap 2019. 06. 24-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 600 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 16,00 %*)
8. feltétel: Az Alap 2019. 12. 23-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 800 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 18,00 %*)

 *A várható minimális hozam, - az adott napra számított nettó eszközérték alapján került meghatározásra, mely - nem évesített.

Amennyiben a feltételekben meghatározott értéknap Magyarországon munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapra közzétett nettó eszközérték kerül figyelembevételre.

Az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonásának megkezdéséről, annak napjáról, valamint a bevonás napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékről hirdetményben tájékoztatja a befektetőket.

Amennyiben a piaci árak vagy környezet jelentősen hátrányosan megváltozik (vis major) az eszközök felszámolásáig, akkor az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonását nem hajtja végre.
Ha az 1-8. pontban meghatározott feltételek nem állnak fenn, akkor a védett tőke és a megtermelt hozam a befektetési jegy teljes futamidejének lejárata után kerül kifizetésre.

Az opciós konstrukció és a hozam meghatározásának leírását, illetve a bevonhatóság, és közzétételek részletes szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza.

 

Az MKB Feltörekvő Kína Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

  • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
  • A magasabb hozam érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes részvénykosár teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően csak a befektetett tőkét fizeti ki.
  • Az alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet-kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
  • A végleges hozam mértéke a részvények teljesítményén túl függ a Részesedési rátától is. 2

 

Az MKB Feltörekvő Kína Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

  • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén később adómentesen is hozzájuthat*,
  • alacsony és mérsékelten kockázatkedvelő befektető, aki szeretné megtakarításait olyan befektetésben elhelyezni, amely Kína belső fogyasztásának növekedéséből profitáló globális nagyvállalatok részvényeinek teljesítményétől függő hozamot kínál,
  • akik meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretnék csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával,
  • akik 5 éves időtávon tervezik a befektetést, de kedvező piaci helyzet esetén szívesen realizálná a lejáratot megelőzően a befektetésen elért hozamot,
  • akik a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keresnek, de extra kockázatot nem szívesen vállalnak,
  • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.*

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat! 


Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Feltörekvő Kína 3 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!2 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.
Az opciós konstrukció egy befektetési jegyre jutó nominális hozam kalkulációja:
Névérték x Opciós Hozam x Részesedési Ráta

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).