Válassza Ön is az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alapot, mely tőke- és hozamvédelem mellett a kockázatmentes hozamokat meghaladó, magasabb hozam elérésének lehetőségét nyújtja!

Az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap a fix 20%-os (éves szinten 3,99%; EHM: 3,71%) hozamon felül világszerte meghatározó jelenléttel bíró, tőkeerős vállalatok részvényteljesítményén keresztül elérhető többlet hozamlehetőséget kínál 5 éves időtávon.

 • Nyilvános, zártvégű, származtatott befektetési alap
 • A befektetett tőke védelme és 20%-os (éves szinten 3,99%; EHM: 3,71%) hozamvédelem a futamidő végén
 • Világhírű blue chip vállalatok részvényteljesítményétől függő, védett hozamon felüli hozamlehetőség, az opciós hozammaximum értéke a teljes futamidőre 40,00%2
 • 5 éves futamidő (lejárat: 2016. 12. 23.)
 • A befektetett tőke visszafizetésének és a védett hozam, valamint az esetleges többlet hozam kifizetésének napja: 2017. 01. 03.
 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán és MKB Nyugdíj-előtakarékossági számlán is jegyezhető
 • Az Alap a jegyzési időszakban évi 6,00%-os diszkonttal (EBKM: 6,00%) jegyezhető
 • Devizanem: HUF
 • Névérték: 10 000 Ft / befektetési jegy
 • Minimálisan jegyezhető mennyiség: 100 000 Ft névértékű befektetési jegy


A befektetett tőke és a futamidő végét követően fizetendő 20%-os (éves szinten 3,99%; EHM: 3,71%) hozam védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért és a védett hozam kifizetéséért garanciát nem vállal.

A bankbetétek aránya meghaladja az Alap saját tőkéjének 80%-át.
Opciós konstrukció: az Alap saját tőkéjének fennmaradó részén az Alap egy részvényeket tartalmazó opciós konstrukciót vásárol a bankközi piacon, amely alapján az Alapot megillető összeg jelentheti a lejáratot követően kifizethető, védett hozamon felüli hozamot.

Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával2 korrigált hozam mértéke az alábbi vállalatok részvényteljesítményétől függ:

    
 Részvény neve                Szektor 
       
 Telefonica                       Telekommunikáció 
 Microsoft                         Technológia 
 Vodafone                        Telekommunikáció 
 Procter & Gamble              Fogyasztási cikkek 
 China Mobile                     Telekommunikáció 
 Daimler                            Autóipar 
 Roche Holdings                 Fogyasztási cikkek 
 Hennes & Mauritz              Fogyasztási cikkek 
 Royal Dutch Shell              Energia 
 HSBC                              Pénzügy 
    

A részvénykosarat alkotó blue chip vállalatok a világgazdaság legjelentősebb szereplői közé tartoznak, szerteágazó tevékenységeik révén a világ számos országában jelen vannak.

Többlethozam lehetőség a futamidő végén:

Az opciós konstrukció által lehetővé tett (részesedési rátával2 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti részvények teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:
Az opciós konstrukció mögötti részvénykosár teljesítményének meghatározásakor az egyes részvények záró megfigyelési időpontban mért záróértékei összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért értékeikkel. A részvényenkénti teljesítmények korrigálásra kerülnek oly módon, hogy minden egyes részvény teljesítménye maximum 40%-os értéket vehet fel, majd az így kalkulált részvényenkénti korrigált teljesítmények számtani átlaga kerül kifizetésre lejáratkor opciós hozamként.
Az opciós konstrukció működésének részletes leírását a Tájékoztató tartalmazza!

Figyelem! Az Alap saját tőkéjének a bankbetéten felüli része tehát nem közvetlenül a részvényekbe kerül befektetésre, hanem a fentiek szerinti opciós konstrukcióba.

Az MKB FIX Hozamú Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és szeretne tőkevédelem, valamint a kockázatmentes hozamszintet megközelítő, 20,00%-os (éves szinten 3,99%; EHM: 3,71%) lejáratkori védett hozam biztonsága mellett részesedni a kockázatosabb részvénypiaci teljesítményből,
 • 5 éves időtávon tervezi a befektetést,
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • a védett hozamon felül elérhető, opciós konstrukció által lehetővé tett hozamot egy globális részvénykosár teljesítményétől szeretné függővé tenni,
 • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.


Az MKB FIX Hozamú Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az önálló kereskedés tárgyát képező Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • A magasabb hozam lehetősége érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke és a védett hozam összegét fizeti csak ki.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet - kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke az egyes részvények teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.


*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB FIX Hozamú Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

 

1 Adózás előtti bruttó hozam.

2 A lejáratkori többlet hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely 10 részvényből álló részvénykosár korrigált teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által lehetővé tett többlet hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. Az Alap által elérhető maximális többlethozam az opciós hozammaximum (40%) és a részesedési ráta szorzata, amelynek értéke így 24%-tól (éves szinten 4,79%; EHM: 4,39%) 52%-ig (éves szinten 10,38%; EHM: 8,71%) terjedhet. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosárban lévő portfólió névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a portfólió teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.


Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 100%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).