Megnyugtató távlatok

MKB Gemini Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

 

 • Befektetett tőke védelme*
 • Hozamvédelem vagy részesedés** a mögöttes portfólió teljesítményéből
 • Milyen hozamot*** fizet az Alap?
  • 1. év végén: 10% hozam kifizetése
  • 2. év végén: minimum 3% hozam kifizetése, vagy részesedés** a mögöttes portfólió befektetési politikában meghatározott teljesítményéből, amennyiben ez utóbbi a magasabb
  • 3. év végén: minimum 3% hozam kifizetése, vagy részesedés** a mögöttes portfólió befektetési politikában meghatározott teljesítményéből, amennyiben ez utóbbi a magasabb
 • Minimálisan 5,47%-os átlagos évesített védett hozam a befektetés futamidejére vetítve
 • Részesedés 15 egyedileg kiválasztott részvény teljesítményéből
 • 3 éves futamidő
 • Az Alap a jegyzési időszakban évi 10%-os diszkonttal (EHM: 10,00%) jegyezhető

* A befektetett tőke megóvására és a védett hozamra vonatkozó ígéretet az Alap befektetési politikája biztosítja.

** A mögöttes részvények teljesítményéből való részesedést tovább módosítja a korrekciós ráta, amely azt mutatja meg, hogy a részvénykosárban a legnagyobb árfolyamváltozást mutató részvény abszolút értelemben vett hozamának mekkora hányada határozza meg az opciós kifizetést. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein. Mértéke 90-150% között lehet, amely minél alacsonyabb, annál kedvezőbb a befektetők számára.

***Adózás előtti bruttó hozamok.