MKB Hozam Expressz 2. Tőkevédett Származtatott Alap átalakulása MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alappá


Az MKB Hozam Expressz 2. Tőkevédett Származtatott Alap futamideje 2010.09.14-én lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végű, nem tőkevédett, határozatlan futamidejű pénzpiaci értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap.

Az Alap átalakulásának célja, a Befektetők számára lehetővé tenni, hogy eldönthessék, hogy a 2010. szeptember 14-i lejáratot követően az Alapba befektetett megtakarításukat továbbra is fenn kívánják-e tartani, így biztosítva a befektetők számára, hogy a rövid távú befektetést előtérbe helyezve se kelljen lemondaniuk a magasabb hozamok lehetőségéről. A Befektetők így maguk választhatják meg, hogy az Alap módosított futamidején belül (az Alap 2010. szeptember 14-ét követően határozatlan futamidejű) mikor kívánnak befektetésükhöz hozzájutni a Befektetési jegyek visszaváltásával.

Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2010. szeptember 16-án kezdődik.

Amennyiben befektetésüket továbbra is az alapban tartják, nincs semmilyen teendőjük, az automatikusan az átalakult alapban gyarapodik tovább.

Az átalakult MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap nem biztosít tőkevédelmet, ezért az átalakulás után a befektetési jegyek nettó eszközértéke az eredetileg befektetett összeg alá is csökkenhet!

Ezért mindazon befektetetők, akik az MKB Hozam Expressz 2. Tőkevédett Származtatott Alap eredeti lejáratával kívántak befektetésükhöz hozzájutni, illetve akik a további befektetés kockázatát nem vállalják fel, legkorábban 2010. szeptember 16-án adhatnak befektetési jegyeik visszaváltására megbízást T napos elszámolással az MKB bármely fiókjában. E naptól kezdődően az MKB NetBANKár, illetve MKB TeleBANKár szolgáltatással rendelkező befektetők ezen csatornák valamelyikén is adhatnak visszaváltási megbízást.

További információk az átalakult alapról:

MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap