MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Származtatott Alap átalakulása MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alappá

Az MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Származtatott Alap futamideje 2011.01.18-án lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végű, tőkevédett határozatlan futamidejű likviditási értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.

Az Alap átalakulásának célja, hogy a Befektetők számára lehetővé tegye, hogy eldönthessék, a 2011. január 18-i lejáratot követően az Alapba befektetett tőkéjüket továbbra is fenn kívánják-e tartani, és így a rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközeiket rugalmas, biztonságos befektetési formában gyarapítsák.

A Befektetők így maguk választhatják meg, hogy az Alap módosított futamidején belül (az Alap 2011. január 18-át követően határozatlan futamidejű) mikor kívánnak befektetésükhöz hozzájutni a Befektetési jegyek visszaváltásával.
Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2011. január 20-án kezdődik. Befektetőinknek ettől a naptól lehetősége nyílik új befektetési jegyek vásárlására, ill. a meglévő befektetési jegyeknek a visszaváltására bármelyik forgalmazási napon, T napos elszámolással.
Az átalakulás napjával az MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Származtatott Alap 10.000 Ft-os névértéke megváltozik. Az MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap befektetési jegyeinek névértéke 1 Forint lesz, így a befektetők tulajdonában álló befektetési jegyek darabszáma a tízezerszeresére változik.

Amennyiben befektetésüket továbbra is az alapban tartják, nincs semmilyen teendőjük, az automatikusan az átalakult alapban gyarapodik tovább.

További információk az átalakult alapról:

MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap