• Megtakarításainak gyarapításához mérsékelt kockázatú, tőkeés
  hozamvédett befektetés.

Részesedjen Ön is a megújulóenergia-szektor teljesítményéből
tőkevédelem és a négyéves futamidőre járó 12,00%-os (éves szinten 3,00%; EHM: 2,87%*) védett hozam mellett!

A befektetett tőke és a futamidő végét követően fizetendő 12,00%-os (éves szinten 3,00%; EHM: 2,87%) hozam védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya meghaladja az alap saját tőkéjének 80%-át.

Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával2  korrigált hozam mértéke az alternatív, megújuló energiaforrások (szél- és napenergia) kiaknázását lehetővé tevő eszközök és azok alkatrészeinek előállításával foglalkozó vállalatok részvényteljesítményétől függ.

Az Alap opciós konstrukciójában szereplő 10 részvény a megújulóenergia- szektor világszerte meghatározó jelenléttel bíró
és tőkeerős vállalatai által került kibocsátásra:

 Részvény neve

 Ország

 Szektor

 VESTAS WIND
SYSTEMS A/S

DÁNIA

 Alternatív energia

 EDF ENERGIES
NOUVELLES SA

  FRANCIAORSZÁG

 Energia

 IBERDROLA SA

 SPANYOLORSZÁG

 Közszolgáltató

SCHNEIDER
ELECTRIC SA

 FRANCIAORSZÁG

 Ipar

 SIEMENS AG-REG

 NÉMETORSZÁG

 Ipari
konglomerátum

 SOLARWORLD AG

 NÉMETORSZÁG

 Alternatív energia

 FIRST SOLAR INC

 USA

 Alternatív energia

 GENERAL
ELECTRIC CO

 USA

 Ipari
konglomerátum

 NEXTERA
ENERGY INC

 USA

 Közszolgáltató

 SUNPOWER
CORP-CLASS A

 USA

  Alternatív energia

 


Az opciós konstrukció által lehetővé tett hozam meghatározása:

A részvénykosárban egyenlő súllyal szereplő részvények értékei a negyedévente esedékes megfigyelési időpontokban összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért értékeikkel, majd az így kalkulált részvényenkénti teljesítmények súlyozott átlagának 12%-ot meghaladó része kerül kifizetésre lejáratkor opciós hozamként.

Az MKB Megújuló Energia Származtatott
Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és szeretne tőkevédelem, valamint a kockázatmentes hozamszintet megközelítő, 12,00%-os (éves szinten 3,00%; EHM 2,87%) lejáratkori védett hozam biztonsága mellett részesedni a kockázatosabb részvénypiaci teljesítményből,
 • 4 éves időtávon tervezi a befektetést,
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az opciós konstrukció által lehetővé tett hozamot a megújuló energia-szektorban tevékenykedő vállalatok részvényteljesítményétől szeretné függővé tenni,
 • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.*


Az MKB Megújuló Energia Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért
  a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • A magasabb hozam érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes részvénykosár teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegén túl kizárólag a hozamvédelem által biztosított 12,00%-os
  (éves szinten 3,00%; EHM 2,87%) hozamot fizeti ki.
 • Az alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet - kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is
  előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • A végleges hozam mértéke a részvények teljesítményén túl függ a Részesedési rátától is.2

 

A megújulóenergia-szektor teljesítményével kapcsolatos várakozások:

 • Az utóbbi években a gazdaságosan kitermelhető energiahordozó-készletek folyamatos csökkenése mellett a környezetvédelmi szempontok erősödésével egyre hangsúlyosabb szerepet kaptak az ún. megújuló energiaforrások (szél-, nap- és vízenergia).
 • A véges és egyre költségesebben kitermelhető készletek, a környezetszennyező, valamint üvegházhatású gázok kibocsátásával járó energiafelhasználás globális szinten jelentkező probléma, melynek megoldása kormányzati szintű lépéseket igényel.
 • Az alternatívenergia-szektor a hatékonyság növekedésével, a kutatás és fejlesztések előrehaladtával egyre elérhetőbb áron képes kielégíteni a fenntartható fejlődéshez szükséges energiaéhséget.
 • A mai napig a nukleáris energia mondható a leggazdaságosabb
  és - stabil körülmények között - a legkevésbé környezetszennyező energiaforrásnak, azonban a japán katasztrófa (fukusimai atomerőmű radioaktív szennyezése) nyomán felerősödött az igény olyan alternatív energiaforrásokra, melyek az atomenergiát biztonságosabb és fenntarthatóbb módon tudnák pótolni/kiegészíteni.
 • A 2008-ban kibontakozó világgazdasági válság jelentősen érintette a megújulóenergia-szektort is, így a kapcsolódó vállalatok részvényei meglehetősen alulértékeltté váltak a hosszú távú átlagokhoz képest, így a szektor iránt megnövekedett érdeklődés várhatóan hosszabb távon felfelé hajtja majd ezen részvények árfolyamát.

A teljesítménnyel kapcsolatos várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. elemző munkatársainak szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Megújuló Energia Származtatott Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

* Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre
vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!
A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy
olvassa el figyelmesen az MKB Megújuló Energia Származtatott
Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes
feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát.
Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!


1 Adózás előtti bruttó hozam.
2 Az elérhető opciós konstrukció által lehetővé tett hozam mértékét
a részesedési ráta még tovább módosíthatja. A részesedési ráta
pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően
teszi közzé. Értéke 50 és 130% között mozoghat.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap) és a ww.mkbalapkezelo.hu.

 honlapokonA származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét.

Az MKB Trezor Számlákon elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.

Jelen tájékoztatás a Tpt. 35. § (1) bek. szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül.

Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev.eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).