Válassza Ön is az MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alapot, mely tőke- és hozamvédelem mellett a kockázatmentes hozamokat meghaladó, magasabb hozam elérésének lehetőségét nyújtja!

Az MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap a megújulóenergia-szektorban tevékenykedő vállalatok részvényteljesítményén keresztül elérhető magasabb hozamlehetőséget kínálja 4 éves időtávon.

 • Nyilvános, zártvégű, származtatott befektetési alap
 • Tőkevédelem a befektetett tőkére a futamidő végén
 • Négyéves futamidőre 12% (éves szinten 3,00%; EHM: 2,87%)* védett hozam kifizetése a lejáratot követően
 • A megújulóenergia-szektor legnagyobb vállalatainak részvényteljesítményétől függő hozamlehetőség, az opciós hozammaximum értéke a teljes futamidőre 60% **
 • 4 éves futamidő (lejárat: 2015. 10. 01.)
 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán és MKB Nyugdíjelőtakarékossági számlán is jegyezhető
 • Az Alap a jegyzési időszakban 6,00%-os diszkonttal (EBKM: 6,00%) jegyezhető
 • Devizanem: HUF
 • Névérték: 10 000 Ft / befektetési jegy
 • Minimálisan jegyezhető mennyiség: 100 000 Ft névértékű befektetési jegy

A befektetett tőke és a futamidő végét követően fizetendő 12,00%-os (éves szinten 3,00%; EHM: 2,87%)* hozam védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya meghaladja az alap saját tőkéjének 85%-át.

Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával** korrigált hozam mértéke az alternatív, megújulóenergia-források (szél- és napenergia) kiaknázását lehetővé tevő eszközök és azok alkatrészeinek előállításával foglalkozó vállalatok részvényteljesítményétől függ.

Az Alap opciós konstrukciójában szereplő 10 részvény a megújulóenergia-szektor világszerte meghatározó jelenléttel bíró és tőkeerős vállalatai által került kibocsátásra:

Részvény neve
Ország
Szektor
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
DÁNIA Alternatív energia
RENEWABLE ENERGY CORP ASA
NORVÉGIA
Alternatív energia
IBERDROLA SA
SPANYOLORSZÁG
Közszolgáltató
SCHNEIDER ELECTRIC SA
FRANCIAORSZÁG
Ipar
SIEMENS AG-REG
NÉMETORSZÁG Ipari konglomerátum
SOLARWORLD AG
NÉMETORSZÁG Alternatív energia
FIRST SOLAR INC USA
Alternatív energia
GENERAL ELECTRIC CO
USA
Ipari konglomerátum
NEXTERA ENERGY INC
USA
Közszolgáltató
SUNPOWER CORP-CLASS A USA Alternatív energia

Hozamlehetőség a futamidő végén:

Az opciós konstrukció által lehetővé tett (részesedési rátával** korrigálandó) hozam kifizetését a részvénykosárban szereplő részvények teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:
az egyes részvények értékei a negyedévente esedékes megfigyelési időpontokban összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért értékeikkel, majd az így kalkulált részvényenkénti teljesítmények súlyozott átlagának 12%-ot meghaladó, de 60%-nál nem magasabb része kerül kifizetésre lejáratkor opciós hozamként, tehát az opciós hozammaximum értéke 60%.
Az alap saját tőkéjének a bankbetéten felüli része tehát nem
közvetlenül a részvényekbe kerül befektetésre, hanem a fentiek
szerinti opciós konstrukcióba.

Az MKB Megújuló Energia II. Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és szeretne tőkevédelem, valamint 12,00%-os (éves szinten 3,00%; EHM 2,87%)* lejáratkori védett hozam biztonsága mellett részesedni a kockázatosabb részvénypiaci teljesítményből,
 • 4 éves időtávon tervezi a befektetést,
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az opciós konstrukció által lehetővé tett hozamot megújulóenergia-szektorban tevékenykedő vállalatok részvényteljesítményétől szeretné függővé tenni,
 • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.***


Az MKB Megújuló Energia II. Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az önálló kereskedés tárgyát képező Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • A magasabb hozam érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes részvénykosár teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegén túl kizárólag a hozamvédelem által biztosított 12,00%-os (éves szinten 3,00%; EHM 2,87%) hozamot fizeti ki.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet - kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • A végleges hozam mértéke a részvények teljesítményén túl függ a Részesedési rátától is.


A megújuló energiaszektor teljesítményével kapcsolatos várakozások:

 • A 2008-ban kibontakozó világgazdasági válság - többek között - a megújulóenergia-szektorban is éreztette hatását, melynek eredményeképpen az ebben a szektorban tevékenykedő vállalatok részvényei meglehetősen alulértékeltté váltak a hosszú távú átlagokhoz képest, így várhatóan egy emelkedő trend árfolyamában alakulhat ki hosszabb távon ezen részvények.
 • A kiemelkedő gazdasági növekedést felmutató fejlődő országok egyre jelentősebb energiakereslete és az emelkedő olajárak következtében felértékelődnek az alternatív energia által kínált megoldások.
 • A japán katasztrófa nyomán az atomenergia felhasználással kapcsolatos energetikai stratégiák újragondolása az alternatívenergia-szektorban működő vállalatok számára biztosíthatnak további megrendeléseket.
 • A véges és egyre költségesebben kitermelhető készletek, a környezetszennyező, valamint üvegházhatású gázok kibocsátásával járó energiafelhasználás globális szinten jelentkező probléma, melynek megoldása létfontosságú.

A teljesítménnyel kapcsolatos várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. elemző munkatársainak szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni.
Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Megújuló Energia II. Származtatott Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal.


*** Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre
vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi
körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!
A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy
döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Megújuló Energia II.
Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól
és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési
szabályzatát. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat
együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a
befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!


* Adózás előtti bruttó hozam.
** Az elérhető opciós konstrukció által lehetővé tett hozam mértékét a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 50 és 130% között mozoghat. Az Alap által elérhető maximális hozam az opciós hozammaximum (60%) és a részesedési ráta szorzata, amelynek értéke így 30%-tól (éves szinten 7,49%; EHM: 6,77%) 78%-ig (éves szinten 19,47%; EHM: 15,48%) terjedhet. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosárban lévő portfólió névértéke hogyan aránylik az
Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a portfólió teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon
belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein. Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/
Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.
A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 100%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).