MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét bankbetétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya meghaladja az alap saját tőkéjének 85%-át. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.

A hozam lehetőségét vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, amely öt, az energiaszektorban jelenlévő vállalat részvényeiből álló részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama.

Név
Bloomberg ticker
 Rövid ismertetés
Árfolyam elérhetősége  
Súly
Vestas Wind Systems 
VWS DC Equity
A cég szél turbinákat fejleszt, majd elkészítésük után értékesíti azokat, továbbá a felszerelt eszközöket karbantartatja. A vállalat által készített turbinák az egész világon megtalálhatóak.
Árfolyam
20%
Iberdola S.A.
IBE SM EquityA spanyol vállalat elektromos áramot állít elő, forgalmaz és kereskedik azzal az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Portugáliában és Latin Amerikában. Jelentős forrásokat fordít úgynevezett tiszta energiára és szélerőművekre.
Árfolyam20%
First Solar Inc.
FSLR UQ Equity
A tengerentúli cég napenergia előállításához szükséges modulokat állít elő egy speciális, vékony, félvezető film technológiával.
 Árfolyam20%
Nextera Energy Inc.
NEE UN Equity
Tiszta energiával foglalkozó cég. Földgázból, szél- és atomerőművekből állít elő és értékesít elektromos áramot.
 Árfolyam20%
Sunpower Corp.
SPWRUQ Equity
Egy cégbe rendezett, napenergiát előállító és szolgáltató vállalkozás, amely a kiváló minőségű naperőművek tervezésével, létrehozásával és értékesítésével foglalkozik.
 Árfolyam20%

 

Az opciós konstrukció által elérhető hozam1 meghatározása:

A részvénykosárban szereplő részvények értékei a záró megfigyelési időpontban összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért értékeikkel, majd ezen részvényenkénti hozamok számtani átlagaként kerül meghatározásra a részvénykosár teljesítménye.
Minden egyes részvény hozama 30%-os értékben kerül maximálásra, ha ennél nagyobb az adott részvény hozama, akkor a részvénykosár teljesítményének meghatározásánál 30%-os értékkel fog az adott részvény szerepelni.

Amennyiben az alap teljesítménye a futamidő alatt kedvezően alakul, azaz az alábbi feltételek közül időrendben haladva valamelyik teljesül, akkor mód van a befektetési jegyek bevonására.

Az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott feltételek közül az elsőként maradéktalanul teljesített feltétel esetén megindítja az Alap eszközeinek értékesítését, majd a befektetési jegyek bevonását:

1. feltétel: Az Alap 2015.06.12-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 500 Ft (várható minimális hozam 5,00%*).

2. feltétel: Az Alap 2015.12.12-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 750 Ft/befektetési jegy (várható minimális hozam 7,50%*).

3. feltétel: Az Alap 2016.06.12-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 000 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 10,00 %*).

4. feltétel: Az Alap 2016.12.12-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 250 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 12,50 %*).

5. Az Alap 2017.06.12-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 500 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 15,00 %*).

6. Az Alap 2017.12.12-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 750 Ft/befektetési jegy érték (várható minimális hozam 17,50 %*).

(*A várható minimális hozam, - az adott napra számított nettó eszközérték alapján került meghatározásra, mely - nem évesített.)

Amennyiben a feltételekben meghatározott értéknap Magyarországon munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapra közzétett nettó eszközérték kerül figyelembevételre.

Az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonásának megkezdéséről, annak napjáról, valamint a bevonás napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékről hirdetményben tájékoztatja a befektetőket.

Amennyiben a piaci árak vagy környezet jelentősen hátrányosan megváltozik (vis major) az eszközök felszámolásáig, akkor az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonását nem hajtja végre.

Ha az 1-6. pontban meghatározott feltételek nem állnak fenn, akkor a védett tőke és a megtermelt hozam a befektetési jegy teljes futamidejének lejárata után kerül kifizetésre.

Az opciós konstrukció és hozam meghatározásának leírását, illetve a bevonhatóság, és közzétételek részletes szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza.


Az MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetőségének érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki. Egy pénzügyi eszköz múltbeli teljesítményéből nem lehetséges a jövőbeni hozamra vonatkozóan megbízható következtetést levonni.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt nem válthatók vissza, azonban a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke a részvénykosár teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.
 • Bevonhatóság kockázata: A Kezelési szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Alapkezelő bevonhatja az Alap befektetési jegyeit. Amennyiben az Alapkezelő a bevonhatósági feltételek futamidő alatti teljesülése ellenére nem vonná be az Alap befektetési jegyeit, akkor - az opció által lehetővé tett hozam romlásával - előfordulhat, hogy az Alap hosszabb futamidőre gyengébb teljesítményt ér el, mint a bevonhatóság időpontjában érvényes nem realizált hozam.


Az MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető, aki szeretné megtakarításait olyan befektetésben elhelyezni, amely a megújuló energia szektorban jelenlévő vállalatok teljesítményétől függő hozamot kínál,
 • meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretné csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával,
 • négyéves időtávon tervezi a befektetést,
 • a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keres, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • az alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi.

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat. 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével.

1A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.

A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.

Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.

Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§.  és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.

Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).