MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét bankbetétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya meghaladja az alap saját tőkéjének 85%-át. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.

Az opciós hozam meghatározása a mögöttes (Euro Stoxx 50 Index) részvényindex hó végi teljesítményeiből képzett szintetikus indexnek (MEMO Month-End Momentum) a megfigyelési időpontokban mért értékei alapján történik.

A stratégia azon alapszik, hogy a befektetett pénzösszegek mozgása a tőkepiacon időben nem egyenletesen oszlik el, általában a nagyobb összegű befektetések hónap végére csoportosulnak. Erre irányuló kutatások szerint emiatt hónap végén többnyire áremelkedés következik be a megfelelő likviditással rendelkező piacokon. A hónapok végén tapasztalt áremelkedés általában az adott piaci index árfolyam alakulásának eső trendje esetén is megfigyelhető.
 

 

Név    tickerBloomberg  Rövid ismertetés Árfolyam elérhetősége 
Euro Stoxx 50 Index  SX5E Index   Az Eurózóna olyan vezető részvény indexe, amely Európa legnagyobb vállalatainak teljesítményét mutatja be. Az index 12 ország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország) 50 blue-chip részvényét tartalmazza. Jelenleg az indexben a legnagyobb súllyal a Total, Sanofi, Bayer, Siemens, Banco Santander, BASF, Daimler, BNP, SAP, Allianz, stb. részvények szerepelnek.  http://www.marketwatch.com/investing/Index/SX5E?countrycode=XX

 


Az opciós konstrukció által elérhető hozam meghatározása:

Az Alap célja, hogy a befektetőknek olyan kedvező befektetési alternatívát kínáljon, amely a tőkevédelmet ötvözi a mérsékelt kockázatvállalással elérhető magasabb hozam esélyével.
Az opciós konstrukció által elérhető (részesedési rátával1 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti index teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:

 • A mögöttes részvényindex (Euro Stoxx 50 Index) minden hónap első kereskedési napján mért záróértéke összevetésre kerül az ezt a napot megelőző negyedik kereskedési napzáró indexértékével.
 • Az így előálló havi teljesítmények összeszorzásából képződnek az opciós kifizetést meghatározó stratégia indexértékek.
 • Az opciós konstrukció lejáratkor esedékes kifizetése a stratégia index előbb említett módon kalkulált, év végi értékeinek számtani átlagaként kerül kiszámításra.

Amennyiben az alap teljesítménye a futamidő alatt kedvezően alakul, azaz az alábbi feltételek közül időrendben haladva valamelyik teljesül, akkor mód van a befektetési jegyek bevonására.

Az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott feltételek közül az elsőként maradéktalanul teljesített feltétel esetén megindítja az Alap eszközeinek értékesítését, majd a befektetési jegyek bevonását:

1. feltétel: Az Alap 2015.12.01-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.250 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 2,50%*).
2. feltétel: Az Alap 2016.06.01-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.375 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 3,75%*).
3. feltétel: Az Alap 2016.12.01-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.500 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 5,00 %*).
4. feltétel: Az Alap 2017.06.01-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.625 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 6,25 %*).
5. feltétel: Az Alap 2017.12.01-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.750 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 7,50 %*).
6. feltétel: Az Alap 2018.06.01-ére közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10.875 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 8,75 %*).

(*A várható minimális hozam az adott napra számított nettó eszközérték alapján került meghatározásra, mely nem évesített!)

Amennyiben a feltételekben meghatározott értéknap Magyarországon munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapra közzétett nettó eszközérték kerül figyelembevételre.

Az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonásának megkezdéséről, annak napjáról, valamint a bevonás napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékről hirdetményben tájékoztatja a befektetőket.

Amennyiben a piaci árak vagy környezet jelentősen hátrányosan megváltozik (vis major) az eszközök felszámolásáig, akkor az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonását nem hajtja végre.
Ha az 1-6. pontban meghatározott feltételek nem állnak fenn, akkor a védett tőke és a megtermelt hozam a befektetési jegy teljes futamidejének lejárata után kerül kifizetésre.


Az opciós konstrukció működésének részletes leírását, illetve a bevonhatóság és a közzétételek szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza.

 

Az MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetősége érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki. Egy pénzügyi eszköz múltbeli teljesítményéből nem lehetséges a jövőbeni hozamra vonatkozóan megbízható következtetést levonni.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt nem válthatók vissza, azonban a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke a részvényindex teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.
 • Bevonhatóság kockázata: A Kezelési szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Alapkezelő bevonhatja az Alap befektetési jegyeit, amelynek során az ellenérték kifizetését követően az Alapkezelő gondoskodik az Alap megszüntetéséről. Amennyiben az Alapkezelő a bevonhatósági feltételek futamidő alatti teljesülése ellenére nem vonná be az Alap befektetési jegyeit, akkor - az opció által elérhető hozam romlásával - előfordulhat, hogy az Alap hosszabb futamidőre gyengébb teljesítményt ér el, mint a bevonhatóság időpontjában érvényes nem realizált hozam.


Az MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő, és szeretné megtakarítását olyan befektetésben elhelyezni, amely Európa nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményét követő stratégiától függő hozamot kínál,
 • meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretné csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával,
 • négyéves időtávon tervezi a befektetést, de kedvező piaci helyzet esetén szívesen realizálná a lejáratot megelőzően a befektetésen elért hozamot,
 • a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keres, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat**,
 • az alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi.

**Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével.

1A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvényindex teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvényindex hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvényindex teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Batv. 112. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).