MKB Pagoda III. Tőkevédett Származtatott Alap átalakulása MKB Pagoda 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alappá

Az MKB Pagoda III. Tőkevédett Származtatott Alap futamideje 2011.03.07-én lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végű, tőkevédett határozatlan futamidejű likviditási értékpapír alappá alakul át.
Az átalakult alap neve: MKB Pagoda 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.

Az Alap átalakulásának célja, hogy a Befektetők számára lehetővé tegye, hogy eldönthessék, a 2011. március 7-ei lejáratot követően az Alapba befektetett tőkéjüket továbbra is fenn kívánják-e tartani, és így a rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközeiket rugalmas, biztonságos befektetési formában gyarapítsák.

A Befektetők így maguk választhatják meg, hogy az Alap módosított futamidején belül (az Alap 2011. március 7-ét követően határozatlan futamidejű) mikor kívánnak befektetésükhöz hozzájutni a Befektetési jegyek visszaváltásával.

Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2011. március 9-én kezdődik. Befektetőinknek ettől a naptól lehetősége nyílik új befektetési jegyek vásárlására, ill. a meglévő befektetési jegyeknek a visszaváltására bármelyik forgalmazási napon, T napos elszámolással.
Az átalakulás napjával az MKB Pagoda III. Tőkevédett Származtatott Alap 10.000 Ft-os névértéke megváltozik. Az MKB Pagoda 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap befektetési jegyeinek névértéke 1 Forint lesz, így a befektetők tulajdonában álló befektetési jegyek darabszáma a tízezerszeresére változik.

Amennyiben befektetésüket továbbra is az alapban tartják, nincs semmilyen teendőjük, az automatikusan az átalakult alapban gyarapodik tovább.
További információk az átalakult alapról:

MKB Pagoda 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap