Jegyzési időszak:
2008. augusztus 18. - szeptember 19.


MKB Panoráma II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap átalakulása MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alappá


Az MKB Panoráma II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap futamideje 2011.09.26-án lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végű, tőkevédett határozatlan futamidejű likviditási értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.

Az Alap átalakulásának célja, hogy a Befektetők számára lehetővé tegye, hogy eldönthessék, a 2011. szeptember 26-ai lejáratot követően az Alapba befektetett tőkéjüket továbbra is fenn kívánják-e tartani, és így a rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközeiket rugalmas, biztonságos befektetési formában gyarapítsák.

A Befektetők így maguk választhatják meg, hogy az Alap módosított futamidején belül (az Alap 2011. március 7-ét követően határozatlan futamidejű) mikor kívánnak befektetésükhöz hozzájutni a Befektetési jegyek visszaváltásával.
Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2011. szeptember 28-án kezdődik. Befektetőinknek ettől a naptól lehetősége nyílik új befektetési jegyek vásárlására, ill. a meglévő befektetési jegyeknek a visszaváltására bármelyik forgalmazási napon, T napos elszámolással.
Az átalakulás napjával az MKB Panoráma II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 10.000 Ft-os névértéke megváltozik. Az MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap befektetési jegyeinek névértéke 1 Forint lesz, így a befektetők tulajdonában álló befektetési jegyek darabszáma a tízezerszeresére változik.

Amennyiben befektetésüket továbbra is az alapban tartják, nincs semmilyen teendőjük, az automatikusan az átalakult alapban gyarapodik tovább.

További információk az átalakult alapról:

MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap


Ragyogó befektetési lehetőségek

Látványos pénzügyi sikerre számíthat, ha az MKB Panoráma II.
Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alapot választja, hiszen
mérsékelt kockázatvállalás mellett a hagyományos betéteknél
magasabb hozamot érhet el. Részesedjen Ön is az Egyesült
Államok és Európa részvénypiacainak teljesítményéből.(1)

  • Befektetett tőke védelme(2)

  • 10% hozam kifizetése az első év végén(2,3)

  • 3 éves futamidő

  • Részvénypiaci befektetés

  • Az Alap a jegyzési időszakban évi 10%-os
    diszkonttal (EHM: 10,00%) jegyezhetőRegisztráljon a www.hozamuniverzum.hu oldalon és tájékozódjon az MKB Bank széles körű befektetés ajánlatairól!

Az első kétezer regisztráló könyvutalványt kap, egy befektetőnk pedig kétszemélyes utazást nyer a Cape Canaveral-i rakétaindító bázisra!

Az akció időtartama: 2008. augusztus 18. - 2008. október 3.
Az akció részletes feltételeiről a www.hozamuniverzum.hu honlapon tájékozódhat.


(1) A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. Értéke 50-100% között mozoghat.
(2) A befektetett tőke megóvására és a kifizetendő hozamra vonatkozó ígéretet az Alap befektetési politikája biztosítja.
(3) Adózás előtti bruttó hozam.