Gyarapítsa pénzét három kontinensen!

Az MKB Panoráma III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (részvény-index-opciós konstrukció) fekteti be. Az opciós konstrukció portfóliójában egyenlő arányban szerepelnek az amerikai, európai és japán részvénypiacok:

  • az amerikai gazdaság kulcsfontosságú szektoraiban jelenlévő 500 legnagyobb vállalat részvényeit magában foglaló S&P 500,
  • az 50 európai vállalat részvényét tartalmazó és az európai gazdaság teljesítményét jól tükröző DJ Euro Stoxx 50, valamint
  • a 225 vezető japán vállalat részvényét leképező Nikkei 225 index révén. 

Az MKB Panoráma III. Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

  • mérsékelten kockázatkedvelő befektető;
  • 3 éves befektetési időtávban gondolkodik;
  • a kockázatmentes hozamoknál magasabbat szeretne, de extra
  • kockázatot nem szívesen vállal.

További információért érdeklődjön személyes pénzügyi tanácsadóinknál, az MKB Befektetési Vonal 06 40 333 666-os számán.


Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl, a részesedési ráta hozamra gyakorolt hatásáról és a befektetés lehetséges kockázatairól a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a tájékoztatóból és kezelési szabályzatl informálódhat részletesen. Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bek. szerint hirdetésnek minősül. A befektetési jegyeken realizált árfolyamnyereség és a Alap által teljesített kifizetés kamatnak minősül, amelyet 20%-os adókulcs terhel. Társas vállalkozásoknál az elért árfolyamnyereség az adóalap részét képezi.
A befektetési jegyek tőzsdei értékesítése esetén az elért árfolyamnyereség tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek minősül, és 20%-os mértékű adó terheli. Az Alap kezelője az
MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.).
Forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001.).