Részesedjen Ön is az eurózóna és az Egyesült Államok világhírű vállalatainak részvényteljesítményéből tőke- és hozamvédelem mellett!

A befektetett tőke és a futamidő végén fizetendő 20,00%-os (éves szinten 4,01%; EHM: 3,73%)* hozam védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya eléri az alap saját tőkéjének 85%-át.

Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával** korrigált hozam mértéke az eurózóna és az USA részvénypiacának alábbi szereplőitől függ:

Részvény neve (ország, szektor)

Gas de France Suez (Franciaország, energia)
France Telecom (Franciaország, telekommunikáció)
Deutsche Telekom (Németország, telekommunikáció)
Vivendi (Franciaország, telekommunikáció)
RWE (Németország, energia)
E.ON (Németország, energia)
ENI (Olaszország, energia)
Total (Franciaország, energia)
Telefonica (Spanyolország, telekommunikáció)
Nokia (Finnország, telekommunikáció)
Altria Group (USA, dohányipar)
Verizon (USA, telekommunikáció)
AT&T (USA, telekommunikáció)
Eli Lilly (USA, gyógyszeripar)
Bristol Myers (USA, gyógyszeripar)


Az opciós hozam meghatározása:

A részvénykosárban szereplő részvények értékei minden megfigyelési időpontban (összesen 20 megfigyelési időpont, negyedéves rendszerességgel) összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért értékeikkel, majd ezen értékek átlagolásra kerülnek oly módon, hogy egyetlen megfigyelési időpontban sem lehet az egyes részvények hozamainak átlagából számított részvénykosár teljesítménye nagyobb, mint 30%. Ha a részvénykosár teljesítménye az adott megfigyelési időpontban nagyobb, mint 30%, akkor abban a megfigyelési időpontban a teljesítmény ezzel a maximum 30%-os értékkel fog szerepelni. A lejáratkor fizethető opciós hozam az egyes megfigyelési időpontokban kalkulált, korrigált teljesítmények átlagaként kerül kiszámításra.

 

Az MKB Primátus Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • A magasabb hozam érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes piacok teljesítménye negatív is lehet, ugyanis az Alap ebben az esetben a lejáratkor teljesítendő 20,00%-os (éves szinten 4,01%; EHM: 3,73%) hozamfizetésen kívül a tőkevédelemnek megfelelően csak a befektetett tőke összegét fizeti ki.
 • Az alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet-kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • A végleges hozam mértéke a részvények teljesítményén
  túl függ a Részesedési rátától is.


Az MKB Primátus Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis
  az alap lejáratát követő kifizetés tervezett időpontja egy nappal előzi meg a 2010-ben nyitott MKB Trezor Tartós Befektetési Számlák 5 éves lekötési időszakának végét (2015. 12. 31.), amikor is a számlán elért tartós befektetésből származó jövedelem adója 0%***,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető és szeretne tőkevédelem, valamint a kockázatmentes hozamszintet megközelítő, 20,00%-os (éves szinten 4,01%; EHM: 3,73%) lejáratkori védett hozam biztonsága mellett részesedni a kockázatosabb részvénypiaci teljesítményből,
 • 5 éves befektetési időtávban gondolkodik,
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az elérhető többlethozamot az eurózóna és az Egyesült Államok részvénypiacának alakulásától szeretné függővé tenni, nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.

MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén érhető el adóelőny.A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Primátus Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!


* Adózás előtti bruttó hozam.
** Az elérhető opciós hozam mértékét a részesedési ráta még tovább módosíthatja. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. Értéke 50% és 130% között mozoghat.
***Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.
A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét.
Az MKB Trezor Számlákon elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztató a Tpt. 35.§ (1) bek. szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).