MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja azzal, hogy az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjének túlnyomó része (~80-85%) bankbetétekben kerül elhelyezésre. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.

Opciós konstrukció: saját tőkéjének fennmaradó részén az Alap távol-keleti vállalatok részvényteljesítményéből profitáló opciós konstrukciót vásárol a bankközi piacon, amely alapján az Alapot megillető összeg jelentheti a lejáratot követően kifizethető hozamot.

Az opciós konstrukció által elérhető, részesedési rátával1 korrigált hozam mértéke az alábbi három japán, hongkongi és kínai részvényindexből álló indexkosár teljesítményétől függ:

Súly 

Index neve 

Rövid ismertetés 

Ország

50%Nikkei 225 Index  Japán vezető részvényindexe (Bloomberg kód: NKY index), az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel, amely a japán részvénypiac egyik legfontosabb mutatója. Az index a tokiói tőzsde első szekciójának részvényeinek áralakulásáról ad iránymutatást. Az index devizaneme: japán jen, JPY.  Japán  
25% Hang Seng Index  A hong-kongi tőzsde a jegyzett cégek piaci kapitalizációját tekintve (1 300 Mrd dollár) a világ 8. legnagyobb tőzsdéje. A Hang Seng Hong-Kong vezető részvényindexe (Bloomberg kód: HSI index), és a helyi piac teljesítményének egyik legfőbb mutatója. Az indexben a 33 legnagyobb vállalat részvénye szerepel (köztük a HSBC, Cathay Pacific, Hutchison Whampoa, Esprit, CNOOC, Lenovo stb.), amelyek a tőzsdei kapitalizáció 70 százalékát adják.  Az index devizaneme: hong-kongi dollár, HKD.  Hong Kong
 25%Hang Seng China Enterprise Index Az index jól reprezentálja a kínai részvénypiacot (Bloomberg kód: HSCEI index). Az index a közkézhányaddal súlyozott, hong-kongi tőzsdére bevezetett és a Hang Seng Mainland Composite Index tagjait alkotó 43 kínai vállalat részvényeit tartalmazza. Az index komponensei gyakorlatilag a piaci kapitalizáció alapján legnagyobb kínai vállalatok közül kerülnek ki. Az index devizaneme: hong-kongi dollár, HKD.  Kína  

Hozamlehetőség a futamidő végén

Az opciós konstrukció által elérhető (részesedési rátával1 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti indexkosár teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:

 • A Megfigyelési időpontok száma tizenhat. Az első Megfigyelési időpont három hónappal követi az Induló értékelési napot (2013. június 24.), majd ezt folytatva háromhavonta esedékes, az utolsó ilyen időpont az alap futamidejének végét két munkanappal megelőző napra esik.
 • A Kosár Hozam kiszámításához az adott megfigyelési időpontban meg kell néznünk az induláshoz viszonyított teljesítményt, az indexek megfelelő súlyozásával, majd Kosár Hozam Átlagot számolunk úgy, hogy az előző megfigyelési időpontokban megállapított Kosár Hozamok és az új Kosár Hozam számtani átlagát vesszük. Ezt az értéket rögzítjük az adott megfigyelési időpontban.
 • Az Alap futamidejének utolsó másfél évében lock-in mechanizmus kerül alkalmazásra. A lock-in mechanizmus azt jelenti, hogy az utolsó hat megfigyelési időpontban kiszámított Kosár Hozam Átlag értékek közül a legmagasabb kerül figyelembe vételre a nominális hozam kiszámításakor.

Az opciós konstrukció működésének részletes leírását a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza!

Az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő, és szeretné megtakarítását olyan befektetésben elhelyezni, amely a távol-keleti részvénypiacok teljesítményétől függő hozamot kínál,
 • meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretné csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával,
 • négy éves időtávon tervezi a befektetést,
 • a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keres, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • az alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi.

Az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetősége érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke az indexkosár teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.

Japán, Hong Kong és Kína részvénypiacainak alakulásával kapcsolatos várakozások:

 • A jelenlegi japán deviza- és részvénypiaci változások alapvetően megváltoztathatják a távol-keleti térség gazdasági növekedésének dinamikáját. Az infláció követés és a meghirdetett vég nélküli monetáris stimulus máris megtette hatását, ugyanis az eddig alulteljesítő japán részvénypiac felülteljesítővé vált a térségben és ezzel párhuzamosan a jen is jelentősen gyengült. A japán részvényeket éveken keresztül sok vagyonkezelő alulsúlyozta, így amennyiben a portfoliók feltöltése elindul, az további részvény árfolyam-emelkedést jelenthet.
 • A kínai kormány folyamatos fiskális intézkedései pozitívan hatnak Kína gazdasági növekedésére. A stimulusok (gazdaságélénkítő intézkedések) hatására a kínai eszközök, részvények iránt a kereslet nőhet, ezért a Hang Seng és HSCE Indexek teljesítménye is kedvezően alakulhat.

A fentiekben közölt várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Batv. 112. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).