MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.
A betétek tervezett aránya meghaladja az Alap saját tőkéjének 85%-át, ez az arány a pénzpiaci hozamok alakulásától függően változhat.

Opciós konstrukció: saját tőkéjének fennmaradó részén az Alap tőkeerős vállalatok részvényteljesítményéből profitáló opciós konstrukciót vásárol a bankközi piacon, amely alapján az Alapot megillető összeg jelentheti a lejáratot követően kifizethető hozamot.

Az opciós konstrukció által elérhető, részesedési rátával1 korrigált hozam mértéke az alábbi három amerikai, európai és ázsiai részvényből álló részvénykosár teljesítményétől függ, amelyek kibocsátói az adott iparágban meghatározó jelenléttel bíró vállalatok:

Részvény neve 

Részvények bemutatása, kilátások  

Ország  

Google  

A világ egyik legjelentősebb technológiai cége mind piaci méret, mind piaci lefedettség szempontjából. Bár sokan az internetes keresőmotorjáról ismerik, az elmúlt néhány évben betört az okostelefon piacra is, ahol az Android operációs rendszerrel piacvezető szerepre tör. Emellett a Motorola Mobility megvásárlásával immár eszközöket is gyárt és jelen van a mobilkommunikáció teljes vertikumában tabletjeivel, saját márkás okostelefonjaival. 

USA  

Siemens 

Németország meghatározó ipari konglomerátuma, a részvénye a német részvényindex második legnagyobb súlyú papírja. Elsősorban az ipari automatizálás piacvezetője, de jelenvan a mobilkommunikációs eszközpiacon és az elmúlt évtizedben egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megújuló energia szegmensre, elsősorban a nap- és szélenergia területén.  

Németország  

China Mobile

A világ legnagyobb mobilszolgáltatója, több mint egymilliárd aktív felhasználóval. A kínai gazdaság megkerülhetetlen szereplője, ahol a növekedési potenciált a vagyonosodó kínai középosztály fogyasztási szokásainak változása mellett, az Apple-lel folytatott tárgyalások esetleges sikeres lezárása és a Kínában most terjedő 3G hálózat - aminek a legnagyobb nyertese szintén a China Mobile - jelentik.  

Hong Kong 
 


A fentiekben közölt várakozások az MKB Alapkezelő Zrt. szakmai véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkon alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért sem az MKB Alapkezelő Zrt., sem az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap, sem az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

Hozamlehetőség a futamidő végén

Az opciós konstrukció által elérhető (részesedési rátával1 korrigálandó) hozam kifizetését a fenti részvénykosár teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:

Minden egyes részvénynél összehasonlításra kerül a záró megfigyelési időpontban (2017.02.17.) mért záró árfolyam az induló megfigyelési időpontban (2013.08.22.) mért záró árfolyammal.
Az összehasonlítás eredményeképpen két eset állhat elő, mely különböző opciós hozamot eredményez:

 1. Amennyiben mindhárom részvény árfolyama magasabb a záró megfigyelési időpontban az induló megfigyelési időponthoz képest, akkor az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése 28%. (Éves szinten 7,94%; EHM: 7,25%)
 2. Ha bármely részvény záró megfigyelési időpontban mért záró értéke kisebb, mint az induló megfigyelési időpontban mért záró értéke, akkor a három részvény záró árfolyamai összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért záró értékeikkel, majd ezen részvényenkénti hozamok 40%-ban maximált értékének átlaga adja az opciós hozamot.

Az opciós konstrukció működésének részletes leírását a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza!

Az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő, és szeretné megtakarítását olyan befektetésben elhelyezni, amely az adott iparágban vezető szerepet betöltő vállalatok részvényteljesítményétől függő hozamot kínál,
 • meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretné csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával,
 • Három és fél éves időtávon tervezi a befektetést,
 • a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keres, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • az alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi.

Az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetősége érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke a részvénykosár teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. Az Alap által elérhető maximális hozam az opciós hozammaximum (28%) és a részesedési ráta szorzata, amelynek értéke így 17%-tól (éves szinten 4,76%; EHM: 4,50%) 36%-ig (éves szinten 10,32%; EHM: 9,20%) terjedhet. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Batv. 112. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).