MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

A befektetett tőke védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe (opciós konstrukció) fekteti. Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.
A betétek tervezett aránya meghaladja az Alap saját tőkéjének 85-90%-át, ez az arány a pénzpiaci hozamok alakulásától függően változhat.

Saját tőkéjének fennmaradó részén az Alap tőkeerős vállalatok részvényteljesítményéből profitáló opciós konstrukciót vásárol a bankközi piacon. Az opciós konstrukció biztosítja mind a lejáratkori, mind a közbülső hozam kifizetésének lehetőségét.

Az opciós konstrukció által elérhető, részesedési rátával2 korrigált lejáratkori hozam mértéke, valamint a két közbülső hozam3 kifizetésének lehetősége az alábbi három, gyógyszeriparban tevékenykedő nagyvállalat részvényeiből álló kosár teljesítményétől függ:

 

Vállalat neve Bloomberg kódOrszág  
SANOFI-SYNTHELABO SASAN FP Franciaország  
GLAXOSMITHKLINE PC GSK LN Egyesült Királyság
NOVARTIS NOVN VX Svájc  

 

SANOFI: A francia székhelyű vállalat a világ egyik legnagyobb gyógyszeripari csoportja és vezető vakcina gyártója, valamint vezető diabétesz-kutató cége. Emellett a cég az egyik legjelentősebb szereplő az állatgyógyászat szakterületén is. A cég a világ több mint száz országában száztízezer dolgozóval van jelen. Olyan idehaza is jól ismert készítmények előállítója, mint az Algoflex, a Normaflore, a Rubophen, a Magne B6.
GLAXOSMITHKLINE: A vállalatcsoport több gyógyszergyártó vállalat egyesüléséből létrejött, angliai székhegyű, globális kutatásorientált gyógyszergyártó vállalat, mely a világ száztizennyolc országában több mint kilencvenkilencezer embert foglalkoztat. Ismertebb termékei között megtalálhatóak a legfontosabb védőoltások. Legismertebb gyógyszermárkái a Coldrex, a Cetebe, a Panadol. Szájápolási készítményei közül a hazai fogyasztók az Aquafresh termékcsaládot ismerhetik a leginkább.
NOVARTIS: A svájci székhelyű gyógyszeripari óriás száznegyven országban van jelen és mintegy százhuszonhatezer főt foglalkoztat. A vállalat élenjár a gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben.

Hozamlehetőség a futamidő végén

Az opciós konstrukció által elérhető (részesedési rátával2 korrigálandó) lejáratkori hozam kifizetését a fenti részvénykosár teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint:

Minden egyes részvénynél összehasonlításra kerül a záró megfigyelési időpontban (2020.01.15.) mért záró árfolyam az induló megfigyelési időpontban (2015.01.26.) mért záró árfolyammal.
Az összehasonlítás eredményeképpen két eset állhat elő, mely különböző opciós hozamot eredményez:

 1. Amennyiben mindhárom részvény árfolyama egyenlő vagy magasabb a záró megfigyelési időpontban az induló megfigyelési időponthoz képest, akkor az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése a következő: Opciós hozam = 25%1. (Éves szinten 5,01%; EHM: 4,58%)
 2. Ha bármely részvény záró megfigyelési időpontban mért záró értéke kisebb, mint az induló megfigyelési időpontban mért záró értéke, akkor a három részvény záró árfolyamai összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontban mért záró értékeikkel, majd ezen részvényenkénti hozamok átlaga adja az opciós hozamot, melynek értéke maximum 40% lehet1. (Maximum hozam éves szinten: 8,02%; EHM: 6,98%.)

Amennyiben az adott részvény záróárfolyama az adott napon nem elérhető, úgy az adott érték meghatározásához a következő munkanapon jegyzett záró érték kerül felhasználásra.

Közbenső hozam lehetősége3

A közbenső hozam megállapítása úgy történik, hogy az opciós konstrukcióban szereplő minden egyes részvénynél összehasonlításra kerül a közbenső megfigyelési időpontban (2016. január 15. és 2017. január 16.) megfigyelt záró érték az induló megfigyelési időpontban (2015. január 26.) mért záró árfolyammal:

 1. amennyiben az adott közbenső megfigyelési időpontban mindhárom részvény záró árfolyama nagyobb vagy egyenlő volt, mint az induló megfigyelési időpontban megfigyelt érték, akkor az alap a névértékre vetítve 2% opciós hozamot fizet ki a befektetőknek1. A kifizetésre az adott közbenső megfigyelési időpontot követően négy munkanappal kerül sor.
 2. ha bármely részvény árfolyama az adott közbenső megfigyelési időpontban alacsonyabb volt az induló megfigyelési időpontban megfigyelt záró értékéhez képest, akkor az adott évben az alap nem fizet ki közbenső opciós hozamot.

Amennyiben az alap teljesítménye a futamidő alatt kedvezően alakul, azaz az alábbi feltételek közül időrendben haladva valamelyik teljesül, akkor mód van a befektetési jegyek bevonására.

Az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott feltételek közül az elsőként maradéktalanul teljesített feltétel esetén megindítja az Alap eszközeinek értékesítését, majd a befektetési jegyek bevonását:

1. feltétel: Az Alap 2016.01.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 400 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 4,00%*).
2. feltétel: Az Alap 2016.07.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 600 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 6,00%*).
3. feltétel: Az Alap 2017.01.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 10 800 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 8,00 %*).
4. feltétel: Az Alap 2017.07.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 000 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 10,00 %*).
5. feltétel: Az Alap 2018.01.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 200 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 12,00 %*)
6. feltétel: Az Alap 2018.07.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 400 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 14,00 %*)
7. feltétel: Az Alap 2019.01.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 600 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 16,00 %*)
8. feltétel: Az Alap 2019.07.26-ára közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközértéke legalább 11 800 Ft / befektetési jegy érték (várható minimális hozam 18,00 %*)

 *A várható minimális hozam, - az adott napra számított nettó eszközérték alapján került meghatározásra, mely - nem évesített.

Amennyiben a feltételekben meghatározott értéknap Magyarországon munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapra közzétett nettó eszközérték kerül figyelembevételre.

Az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonásának megkezdéséről, annak napjáról, valamint a bevonás napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékről hirdetményben tájékoztatja a befektetőket.

Amennyiben a piaci árak vagy környezet jelentősen hátrányosan megváltozik (vis major) az eszközök felszámolásáig, akkor az Alapkezelő a befektetési jegyek bevonását nem hajtja végre.
Ha az 1-8. pontban meghatározott feltételek nem állnak fenn, akkor a védett tőke és a megtermelt hozam a befektetési jegy teljes futamidejének lejárata után kerül kifizetésre.

Az opciós konstrukció és a hozam meghatározásának leírását, illetve a bevonhatóság, és közzétételek részletes szabályait a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Az MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető, aki szeretné megtakarításait olyan befektetésben elhelyezni, amely európai gyógyszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményétől függő hozamot kínál,
 • ötéves időtávon tervezi a befektetést, azonban ezen időtartam előtt is hozzájuthat befektetett tőkéjéhez és annak hozamához,
 • a betéti kamatoknál magasabbat hozamlehetőséget keres, de extra kockázatot nem szívesen vállalna
 • az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat**
 • az alapot MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán jegyzi.

Az MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz értékétől függ, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű. Azonban a zártvégű, tőkevédett alap kockázata futamidő végéig megtartva összességében alacsonyabb, mint az alap vagyonából megvásárolt mögöttes befektetések egyedi kockázata.
 • A magasabb hozam lehetőségének érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció teljesítménye negatív is lehet. Az Alap ebben az esetben a lejáratot követően a befektetett tőke összegét fizeti csak ki. Egy pénzügyi eszköz múltbeli teljesítményéből nem lehetséges a jövőbeni hozamra vonatkozóan megbízható következtetést levonni.
 • Az Alap befektetési jegyei lejárat előtt nem válthatók vissza, azonban a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • Partnerkockázat: Az Alap szerződési partnere egyrészt az MKB Bank Zrt., ahol az Alap saját tőkéjének lekötött betétekbe befektetett része kerül elhelyezésre, másrészt egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bank, amelytől az opciós konstrukciót vásárolja meg az Alap. A befektetők e szerződő partnerek esetleges fizetésképtelenségének kockázatát viselik, amelynek a partnerek pénzügyi valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi a valószínűsége.
 • A végleges hozam mértéke a részvénykosár teljesítményén túl függ a részesedési rátától is.

**Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 Adózás előtti bruttó hozam.
2 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a fenti részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. Az Alap által elérhető maximális hozam az opciós hozammaximum (40%) és a részesedési ráta szorzata, amelynek értéke így 24%-től (éves szinten 4,84%; EHM: 4,41%) 52%-ig (éves szinten 10,43%; EHM: 8,76%) terjedhet. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.
Az opciós konstrukció egy befektetési jegyre jutó nominális Hozam kalkulációja:
Névérték x Opciós Hozam x Részesedési Ráta
3 A közbenső hozam kifizetését az opciós konstrukció teszi lehetővé, ezen hozam kifizetését harmadik személy nem garantálja! A közbenső hozam a részesedési rátától független.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.
Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).