Az MKB Mozaik Tőkegarantált Származtatott Alap futamideje 2008.11.12-én lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végű, tőkevédett határozatlan futamidejű likviditási értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Mozaik Tőkevédett Likviditási Alap.

Az Alap átalakulásának célja, hogy a Befektetők számára lehetővé tegye, hogy eldönthessék, hogy a 2008. november 12-i lejáratot követően az Alapba befektetett tőkéjüket továbbra is fenn kívánják-e tartani, így biztosítva a kamatadó-mentes befektetés lehetőségét. A Befektetők így maguk választhatják meg, hogy az Alap módosított futamidején belül (az Alap 2008. november 12-ét követően határozatlan futamidejű) mikor kívánnak befektetésükhöz hozzá jutni a Befektetési jegyek visszaváltásával.

Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2008. november 14-én kezdődik. Befektetőinknek ettől a naptól lehetősége nyílik új befektetési jegyek vásárlására, ill. a meglévő befektetési jegyeknek a visszaváltására bármelyik forgalmazási napon, T napos elszámolással.

Amennyiben befektetésüket továbbra is az alapban tartják, nincs teendőjük. A meglévő befektetési jegyek hozamához ugyanakkor a befektetési jegy visszaváltásával juthatnak hozzá.

További információk az átalakult alapról:

MKB Mozaik Tőkevédett Likviditási Alap

 

Adózás

A befektetési jegyek hozama kamatnak minősül, mely után az adó mértéke 20%. A 2006. augusztus 31-ig vásárolt befektetési jegyek hozamát azonban visszaváltáskor, illetve lejáratkor nem terheli kamatadó.