MKB Pagoda Tőkegarantált Származtatott Alap átalakulása MKB Pagoda Tőkevédett Származtatott Alappá

Az MKB Pagoda Tőkegarantált Származtatott Alap futamideje 2009.09.09-én lejár. Az Alap megszűnésére azonban nem kerül sor, hanem nyíltvégű, tőkevédett határozott futamidejű származtatott alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Pagoda Tőkevédett Származtatott Alap.

Az Alap átalakulásának célja a Befektetők számára lehetővé tenni, hogy eldönthessék, hogy a 2009. szeptember 09-i lejáratot követően az Alapban elhelyezett befektetésüket továbbra is fenn kívánják-e tartani az alap módosított befektetési politikája mellett, így biztosítva a kamatadómentes befektetés lehetőségét az átalakult alap futamidejének végéig.

Az átalakult Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2009.09.14-én kezdődik. Befektetőinknek 2009.09.14 - 2009.10.04-ig forgalmazási jutalékmentesen lehetősége nyílik a befektetési jegyeik visszaváltására, újak vásárlására, később a korábbi MKB Pagoda Alaphoz hasonló új befektetési politika elindulása után (2009.10.05 - 2012.09.28) 10%-os forgalmazási jutalékkal terhelten, előre meghatározott Elszámolási Napokon van lehetőség a tranzaktálásra.

Amennyiben tehát továbbra is élvezni szeretné befektetése kamatadómentességét és egy három éves futamidejű, ázsiai piacokon befektető tőkevédett származtatott alap előnyeit, semmilyen teendője sincs, az átalakulás automatikusan megtörténik és megtakarítása kamatadómentesen gyarapodhat tovább.

További információk az átalakult alapról:

MKB Pagoda Tőkevédett Származtatott Alap