Részesedjen Ön is a nyersanyagpiacok várható felértékelődéséből tőke- és hozamvédelem mellett!

A befektetett tőke és a futamidő végét követően fizetendő 7,00%-os (éves szinten 1,75%; EHM: 1,70%)1 hozam védelmét az Alap befektetési politikája biztosítja, ugyanis az MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és származtatott eszközökbe(nyersanyagindex-opciós konstrukció) fekteti. A bankbetétek aránya meghaladja az alap saját tőkéjének 80%-át. Az opciós konstrukció által lehetővé tett, részesedési rátával2 korrigált hozam mértéke a Dow Jones - UBS Commodity Excess Return Index átfogó nyersanyagpiaci index változásától függ, amely 19 különböző nyersanyag tőzsdei határidős kontraktusának árfolyamváltozását összesíti.

A Dow Jones - UBS Commodity Excess Return Index elemei:

alumínium, arany, búza, cink, cukor, ezüst, élő marha, földgáz, fűtőolaj, gyapot, kávé, kőolaj, kukorica, nikkel, ólommentes benzin, réz, sertés, szójabab, szójaolaj.

Az opciós hozam meghatározása:

A nyersanyagpiaci index értéke minden negyedévben az előző negyedéves értékkel kerül összevetésre, majd az így meghatározott teljesítmények szorzata szolgál az opciós konstrukció hozama kiszámításának alapjául. A negyedéves teljesítmények közül a 8 legnagyobb szint 107%-os értékkel kerül figyelembe vételre a teljesítmények összeszorzása során.

Az MKB Természeti Kincsek III. Befektetési Alap főbb kockázatai:

 • Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű.
 • A magasabb hozam érdekében vállalni kell annak a kockázatát, hogy a mögöttes nyersanyag-index teljesítménye negatív is lehet, ugyanis az Alap ebben az esetben a lejáratot követően teljesítendő 7,00%-os (éves szinten 1,75%; EHM 1,70%) hozamfizetésen kívül a tőkevédelemnek megfelelően csak a befektetett tőke összegét fizeti ki.
 • Az alap befektetési jegyei lejárat előtt a Budapesti Értéktőzsdén értékesíthetők. A tőzsdei árfolyam a kereslet - kínálat függvényében jelentős mértékben változhat, és az Alap várható teljesítményének függvényében névérték alatt is lehet, illetve az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs kereslet az adott értékpapírra. A tőkevesztés kockázatának elkerülése érdekében tehát lejáratig való megtartás ajánlott.
 • A végleges hozam mértéke a részvények teljesítményén túl függ a Részesedési rátától is.

Az MKB Természeti Kincsek III. Alapot különösen ajánljuk, ha Ön

 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat*,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető, de szeretne tőke- és hozamvédelem mellett részesedni a kockázatosabb piaci szegmensek pozitív eredményéből,
 • 4 éves befektetési időtávban gondolkodik,
 • a kockázatmentes hozamoknál lehetőség szerint magasabbat szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • nyersanyagpiaci befektetéssel szeretné bővíteni értékpapír portfólióját,
 • fontosnak tartja a tőkevédelem mellett a fix hozamot is, illetve
 • nyugdíj-előtakarékossági számlán jegyzi.

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat! 

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Természeti Kincsek III. Befektetési Alap további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Csak a tájékoztató és a kezelési szabályzat együttes ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

1 Adózás előtti bruttó hozam.
2 Az elérhető opciós hozam mértékét a részesedési ráta még tovább módosíthatja. A részesedési ráta pontos mértékét az Alapkezelő a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. Értéke 50 és 130% között mozoghat.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Zártvégű, Tőkevédett Alapok/MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
A származtatott ügyletek Tpt. 273.§ (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét.
Az MKB Trezor Számlákon elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.huhonlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bek. szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).