Az MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok a hagyományos befektetési eszközök előnyeit egyesítik: Befektetőink bármely munkanap bármekkora összegben adhatnak megbízást a kiválasztott befektetési jegyek eladására vagy vételére, így bármikor egyszerűen hozzáférhetnek pénzükhöz, ugyanakkor csökkenthetik az egyedi befektetések kockázatát is, hiszen minden egyes befektetési alap portfolióját a befektetési politikájában előre meghatározott, különböző típusú befektetési eszközök alkotják.


MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok

A megfelelő alap a befektető céljaihoz, elvárt hozamához, kockázatvállalási hajlandóságához, és befektetési időtávjához illeszkedve választható ki. A befektetett tőkét az alap befektetési politikájának megfelelően fektetik be az alap szakértő portfoliómenedzserei.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alapok tájékoztatóit és kezelési szabályzatait, melyek együttes ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!


MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap   

MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Befektetési Alap

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Befektetési Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Befektetési Alap

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Befektetési Alap
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap

MKB Brazil Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


MKB Bázis, Egyensúly és Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alapok

A befektetési alapok célja, hogy olyan rugalmas futamidejű befektetési alternatívát nyújtsanak, amellyel ésszerű kockázatok felvállalása mellett nyílik lehetőség a hosszú távú befektetések hozamának optimalizálására.


MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap

Az Alap segítségével Ügyfeleink elsődlegesen az Alap tőkéjének minimum 90%-át az MKB Bank-nál lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át Magyar Állam által Magyarországon Ft-ban kibocsátott, diszkont kincstárjegyekbe fekteti.


MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap

Az Alap segítségével Ügyfeleink olyan befektetési portfoliónak a hozamából részesedhetnek, amely a befektetett tőke minimum 90%-át az MKB Bank Zrt-nél lekötött és látra szóló euróban denominált banki betétekbe, maximum 10%-át az Eurozóna országaiban, euróban kibocsátott, diszkont kincstárjegyekbe fekteti.


MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap

Az Alap segítségével Ügyfeleink olyan befektetési portfóliónak a hozamából részesedhetnek, amely a befektetett tőke minimum 90%-át az MKB Bank Zrt-nél lekötött és látra szóló dollárban denominált banki betétekbe, maximum 10%-át az OECD tagországaiban, dollárban kibocsátott kincstárjegyekbe fekteti.


MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap

Az Alap segítségével Ügyfeleink elsődlegesen rövid lejáratú (éven belüli) magyar állampapír- és magas bonitással rendelkező vállalati kötvénybefektetésekhez juthatnak hozzá.


MKB Állampapír Befektetési Alap

Az alap kezelője a Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap tőkéjét hosszabb hátralévő futamidejű, döntően a Magyar Állam által garantált értékpapírokba és vállalati kötvényekbe fekteti be.


MKB Nyersanyag Alapok Alapja

Az alap teljesítménye a nyersanyagpiacok alakulásától függ, referencia indexe 90%-ban egy átfogó nyersanyagpiaci index, a Dow Jones - UBS Commodity Index, illetve 10%-ban az RMAX index.


MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az alap portfoliója átlagosan 90%-ban közép-európai részvényt tartalmaz. A fennmaradó részt az alapkezelő döntően állampapírokba és diszkont kincstárjegyekbe fekteti be.


MKB Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alapkezelő az alapban összegyűjtött tőkének likvid hányadon felüli részét külföldi értékpapírokba, elsősorban az európai tőzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.


MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével hosszú távon az Alap forrásainak átlagosan 90 %-át fordítsa észak-amerikai részvények vásárlására.
A portfolió részét képezhetik továbbá Kanada, Mexikó tőzsdéin jegyezett vállalatainak részvényei (maximum a nettó eszközérték 10%-a),  kollektív befektetési értékpapírok (ETF) és befektetési alapok, bankbetét, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok területén kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő szuverén (állam által kibocsátott) értékpapírok.


Ingatlan Alapok Alapja

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja nyíltvégű befektetési alap hazai, illetve külföldi ingatlanforgalmazó befektetési alapokba és külföldi ingatlan részvény befektetési alapokba fektet, így diverzifikált módon nyújt lehetőséget a hazai és nemzetközi (OECD országok) ingatlanpiacokon tevékenykedő alapok teljesítményéből történő részesedésre.


Átalakult Alapok


MKB Alapok Alapja

Az Alapkezelő az MKB Alapkezelő befektetési alapjai, illetve a befektetési politikában meghatározott egyéb alapok között - a hazai és nemzetközi pénz és tőkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva - alakítja ki az alap összetételét.


MKB Mozaik Tőkevédett Likviditási Alap

Az MKB MOZAIK Tőkegarantált Származtatott Alap 2008. november 12-ével átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alappá.
Az Alap új elnevezése: MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap.


MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap

Az MKB GRÁNIT Tőkegarantált származtatott Alap 2009. január 27-ével átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap.


MKB Euro Top 20 Tőkevédett Likviditási Alap

Az MKB Euro Top 20 Tőkevédett Származtatott Alap 2009. szeptember 21-ével átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB Euro Top 20 Tőkevédett Likviditási Alap.

MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap egy olyan új és különleges ajánlat a magyar befektetési piacon, melynek célpontjában a magas hozam áll. Az alap szabadon "vadászik" a világ meghatározó piacainak legjobb értékpapírjaira, minden más befektetési alapnál szélesebb körből merít, ezáltal szélesebb diverzifikációra, gyorsabb és rugalmasabb működésre nyújt lehetőséget. Az alap gyors alkalmazkodásával lehetőséget teremt a hozamok változásából fakadó előnyök kihasználására.

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az alap teljesítménye a nemzetközi vállalati kötvénypiacok alakulásától függ, referencia indexe 90%-ban az IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, illetve 10%-ban a 3 hónapos EURIBOR.

MKB Pagoda Tőkevédett Származtatott Alap

"Részesedjen a dinamikusan fejlődő ázsiai részvénypiacok teljesítményéből tőkevédelem mellett!"

MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap

Az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap 2010. december 15-ével beolvadt az MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alapba.
A beolvadás részleteiről a Beolvadási tájékoztatóban olvashat.

MKB Hozam Expressz 3. Tőkevédett Származtatott Alap

Az MKB Hozam Expressz 3. Tőkevédett Származtatott Alap 2010. november 23-ával átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű, tőkevédett, likviditási befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB Hozam Expressz 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.
Az MKB Hozam Expressz 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap 2011. április 1-jével beolvadt az MKB Garantált Likviditási Alapba.
A beolvadás részleteiről a Beolvadási tájékoztatóban olvashat.

MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az: MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Származtatott Alap 2011. január 18-ával átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű likviditási befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.
Az MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap 2011. április 1-jével beolvadt az MKB Garantált Likviditási Alapba.
A beolvadás részleteiről a Beolvadási tájékoztatóban olvashat.

MKB Pagoda 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az: MKB Pagoda III. Tőkevédett Származtatott Alap 2011. március 7-ével átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű likviditási befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB Pagoda 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.

Az MKB Pagoda 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap 2011. július 1-jével beolvad az MKB Garantált Likviditási Befektetési Alapba.
A beolvadás részleteiről a Beolvadási tájékoztatóban olvashat.

MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az: MKB Panoráma II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2011. szeptember 26-ával átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű likviditási befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.

Az MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap 2011. december 6-ával beolvad az MKB Garantált Likviditási Befektetési Alapba.
A beolvadás részleteiről a Beolvadási tájékoztatóban olvashat.

MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az: MKB Panoráma III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2011. november 7-ével átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű likviditási befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap.

Az MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap 2012. február 1-jével beolvad az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alapba.
A beolvadás részleteiről a Beolvadási tájékoztatóban olvashat.

MKB Pagoda 5. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likvidítási Befektetési Alap

MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap