MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Befektetési Alap

Fektessen be euróban a magyar, illetve európai kötvénypiacon, és profitáljon a piaci környezethez rugalmasan alkalmazkodó befektetés teljesítményéből!

A befektetők az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Befektetési Alap befektetési jegyeihez a 2015. november 09. - 2015. november 20. közötti jegyzési időszakban, majd azt követően folyamatos forgalmazásban juthatnak hozzá.
 

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap főbb paraméterei:

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára.

A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfoliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alapok esetében követni kívánt befektetési stratégiát.
 

Az MKB Adaptív Kötvény Alap főbb paraméterei:

 • Befektetésre ajánlott időhorizont: 3-5 év
 • Az Alap befektetési célja,
  hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
 • Az Alap küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye
 • Befektetési stratégia megvalósításának eszközei:

Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra fókuszálnak, de a lehetséges befektetések között várhatóan jelentős súllyal szerepelnek a devizában kibocsátott magyar állampapírok is.

Emellett az Alap jelentős súllyal fektethet olyan - tőzsdén kereskedett, vagy aktívan kezelt - befektetési  alapokba is, melyeken keresztül a vállalati kötvénypiac, vagy a regionális vagy globális kötvénypiacok egyes speciális szegmensei költséghatékony módon és szélesen diverzifikált módon elérhetők.

A magyar pénzpiaci hozamokhoz képest nyújtott többletteljesítményt az állampapírokhoz képesti felárakból fakadó hozamtöbblet, valamint kedvező piaci környezet esetén a felárak szűküléséből fakadó többlet-árfolyamnyereség teszik lehetővé.

Az Alap emellett kedvezőtlen piaci környezet esetén portfoliójának egy részét, vagy akár egészét kamatcsere-ügyletek segítségével próbálja védetté tenni a kötvénypiaci hozamemelkedés eszközértékre gyakorolt negatív hatása ellen.

Az Alap a portfolió devizakitettségét derivatív eszközök segítségével aktívan kezeli, mely elsősorban a forint árfolyamának ingadozásából fakadó devizakockázat semlegesítését szolgálja; a devizapiaci helyzettől függően azonban nyitott devizakitettséggel is rendelkezhet. A portfolió kamatkockázatának kezelésére az alap kamatcsere- és egyéb hasonló derivatív ügyleteket alkalmazhat a portfolió hatékony kialakításának céljából.
Ezen túlmenően - a limitek figyelembe vételével - spekulatív származékos ügyletet is köthet, amennyiben a kamatkockázat kezelésének leginkább költséghatékony módja azon keresztül valósítható meg.
 

Kinek ajánljuk az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapot:

 • aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretné megteremteni,
 • aki közép és hosszú távú euró befektetéseihez keres rugalmas, hatékony  megoldást.
 • aki az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat.*

 

Az Alapokat érintő főbb kockázatok:

 • Devizaárfolyam kockázat
  Erről a kockázatról akkor beszélünk, ha az alap devizája és az alapba vásárolt eszközök devizája eltér. Ebben az esetben az alap teljesítményét nem csak a befektetett eszközök saját devizájában történt árfolyamváltozások határozzák meg, hanem a két deviza közötti árfolyam ingadozása is.
 • Kamatláb kockázat
  A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül befolyásolhatja az Alapok befektetési jegyeinek árfolyamát.
 • Kibocsátói/hitel kockázat
  Amennyiben az Alapok által birtokolt értékpapírok kibocsátója vagy a betétek befogadója fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét, vagy a fizetési kötelezettség teljesítését részben vagy egészben megtagadja, annak nem megfelelő időben tesz eleget, vagy ha mindezek kockázata megnő, akkor ez a kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak értékét illetve betétek értékét és ezen keresztül az Alapok nettó eszközértékét, illetve a befektetési jegyek árfolyamát befolyásolja.
 • Koncentrációs kockázat
  Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap befektetési politikája alapján az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapból eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-át.
 • Kötvénypiaci kockázat
  A kötvények nagy részét a nemzetközi szokásjog alapján, a tőzsdén kívüli piacon (OTC piac) vásárolják meg, illetve értékesítik az Alapok. A tőzsdén kívüli kereskedés jellegéből fakadóan a kötvények értékesíthetősége (likviditása) a piaci hangulat függvényében jelentős mértékben változhat, a vételi és eladási árak között lévő százalékos különbség (spread), nem várt piaci sokkok, a piaci kereslet-kínálat arányának jelentős egyensúlytalansága, illetve szokatlan vételi/eladási mennyiség esetén jelentősen megnőhet, ami a tranzakciók közvetett költségeit megemelheti.
  A vállalatok által kibocsátott kötvények esetében a visszafizetési kockázat általában nagyobb, mint az állampapíroknál, mivel a vállalatok jellemzően a gazdaságnak korlátozott piaci szegmenseire koncentrálnak, így működésük eredményességét nagyobb mértékben ronthatják az adott területen bekövetkező kedvezőtlen változások.
 • Részvénypiaci kockázat
  A különböző pénzügyi, makrogazdasági, iparági vagy egyéb folyamatok hatására a részvényárfolyamok jelentős változékonysággal bírnak. Az előbbi ingadozás megjelenik az Alapok befektetési jegyeinek hozamában is. A részvénypiac hozamát alapvetően meghatározza, hogy az adott gazdaság a konjunktúra ciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd, felszámolás, stb.), ami a részvények áralakulásában tükröződik, ezáltal az Alapok árfolyamát befolyásolhatják.
 • Árupiaci kockázat
  Az Alapok eszközei között az Alapok befektetési politikájának megfelelően szerepelhetnek árupiaci kitettséget tartalmazó pozíciók. Ezen pozíciók értéke közvetlenül függ a mögöttes árupiaci termékek tőzsdei árfolyamától és annak volatilitásától, ezeken keresztül pedig közvetetten függ a világgazdaság állapotától, az alaptermékek kínálatától és keresletétől.
 • Vállalati kockázat
  Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatal előtt körültekintően tájékozódik az értékpapírokat kibocsátó társaságok vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodási eredményességéről. A makrogazdaság-, a társaságok gazdálkodási helyzete-, piaci megítélése idővel változhat és jelentősen módosíthatja az értékpapírok árfolyamát. Szélsőséges esetben az értékpapírt kibocsátó társaság csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerülhet. Ezek hatást gyakorolnak a befektetési jegyek árfolyamára.

A kockázatokról részletesen informálódhat az alap kezelési szabályzatának IV. pontjában.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!
A tájékoztató dokumentációk elérhetők a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a
www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.

Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Az Alapok kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja)