MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap

Rugalmas, költséghatékony megoldás a dollár megtakarítások kezeléséhez, a betéti kamatoknál magasabb hozam lehetőségével.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban befektetők számára.

A befektetők az Alap befektetési jegyeihez a 2015. április  7. - 2015. április 17. közötti jegyzési időszakban, azt követően folyamatos forgalmazásban juthatnak hozzá.   

Befektetésre ajánlott időhorizont: 3-5 év
Befektetési stratégia:

 • Az Alap által meghatározott célok elérése érdekében az Alap főként az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alapba fektet, valamint emellett tarthat forint, illetve deviza látraszóló-, valamint lekötött bankbetétet; visszafizetési garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat; és forintban vagy devizában denominált kollektív befektetési értékpapírokat.
 • Továbbá mivel a befektetett eszközök jelentős hányada forintban denominált, ezért az eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős devizavételi ügyletet köthet, a devizaárfolyam kockázat kivédésére.
   

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap főbb paraméterei a következők:

 • Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac.
 • Az Alap ezen felül diverzifikációs célból fektethet szabadon átruházható külföldi állampapírokba, hazai és külföldi jelzáloglevelekbe, hazai és külföldi vállalati és hitelintézeti kötvényekbe, hazai és külföldi részvényekbe, valamint árupiac kapcsolt befektetésekbe.
 • Az Alap az egyedi értékpapír befektetési kockázatok mérséklése érdekében kollektív befektetési formákba történő befektetésekre törekszik.
 • Az Alapkezelő az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül.
 • Az alap által követett referencia-index az alábbi összetevőkből áll:
  • 70% MAX Index
  • 10% RMAX Index
  • 10% MSCI All Country World Index
  • 5% MSCI Emerging Markets Index
  • 5% StoxxEurope600 Index.

Az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap visszatekintő hozamairól tájékozódjon az MKB fiókhálózatában, illetve a közzétételi helyein!

Kinek ajánljuk az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alapot:

 • aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretné megteremteni,
 • aki közép és hosszú távú befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást,
 • aki az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat.*
 • aki nyugdíj-előtakarékossági számláján szeretne MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alapot jegyezni, és ezáltal a hosszú távú forint megtakarításain adómentes hozamot realizálni.*

Az Alapot érintő főbb kockázatok:

 • Koncentrációs kockázat: Mivel az Alap a befektetési politikája szerint elsősorban az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alapba fektet, ezért ennek az összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-át.
 • Kamatláb kockázat: A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek árfolyamát.
 • Részvénypiaci kockázat: A részvényárfolyamok jelentős változékonysággal bírnak, amely megjelenik a részvénybefektetéseket is tartalmazó befektetési alapok hozamában is.
 • Devizaárfolyam kockázat: Erről a kockázatról akkor beszélünk, ha az alap devizája és az alapba vásárolt eszközök devizája eltér. Ebben az esetben az alap teljesítményét nem csak a befektetett eszközök saját devizájában történt árfolyamváltozások határozzák meg, hanem a két deviza közötti árfolyam ingadozása is. Az Alap származtatott ügyletek megkötésén keresztül törekszik ennek a kockázatnak az eliminálására, a fedezés mindazonáltal nem lehet tökéletes, ezért a nem fedezett rész devizaárfolyam kockázatot hordoz.
 • Kibocsátói kockázat: A befektetési alapok által birtokolt értékpapírok kibocsátójának fizetésképtelensége negatívan befolyásolja a befektetési jegyek árfolyamát.
 • A kockázatokról részletesen informálódhat az alap tájékoztatójának IV. pontjában.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével.

A tájékoztató dokumentációk elérhetők a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok/ MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap és  Dollár/Euró Alapba Fektető Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.

*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.

Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.