MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap

Rugalmas, költséghatékony megoldás az eurós megtakarítások kezeléséhez, a betéti kamatoknál magasabb hozam lehetőségével.

A befektetők az Alap befektetési jegyeihez a 2014. december 22.- 2015. január 14. közötti jegyzési időszakban, azt követően folyamatos forgalmazásban juthatnak hozzá.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára.

Befektetésre ajánlott időhorizont: 3-5 év
Befektetési stratégia:

 • Az Alap által meghatározott célok elérése érdekében az Alap főként az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alapba fektet, valamint emellett tarthat forint, illetve deviza látraszóló-, valamint lekötött bankbetétet; visszafizetési garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat; és forintban vagy devizában denominált kollektív befektetési értékpapírokat.
 • Továbbá mivel a befektetett eszközök jelentős hányada forintban denominált, ezért az eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletet köthet, a devizaárfolyam kockázat kivédésére.

A befektetési stratégiája szerint az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap legnagyobb súllyal az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alapba fektet, melynek főbb paraméterei a következők:

 • Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac.
 • Az Alap ezen felül diverzifikációs célból fektethet szabadon átruházható külföldi állampapírokba, hazai és külföldi jelzáloglevelekbe, hazai és külföldi vállalati és hitelintézeti kötvényekbe, hazai és külföldi részvényekbe, valamint árupiac kapcsolt befektetésekbe.
 • Az Alap az egyedi értékpapír befektetési kockázatok mérséklése érdekében kollektív befektetési formákba történő befektetésekre törekszik.
 • Az Alapkezelő az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül.
 • Az alap által követett referencia-index az alábbi összetevőkből áll:
  • 70% MAX Index
  • 10% RMAX Index
  • 10% MSCI All Country World Index
  • 5% MSCI Emerging Markets Index
  • 5% StoxxEurope600 Index.

Az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap visszatekintő hozamairól tájékozódjon az MKB fiókhálózatában, illetve a közzétételi helyein!

Kinek ajánljuk az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alapot:

 • aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretné megteremteni,
 • aki közép és hosszú távú euró befektetéseihez keres rugalmas, hatékony  megoldást,
 • aki az alapot MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán jegyzi, ugyanis így az Alap által elért hozamhoz a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén adómentesen is hozzájuthat.*

Az Alapot érintő főbb kockázatok:

 • Koncentrációs kockázat: Mivel az Alap a befektetési politikája szerint elsősorban az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alapba fektet, ezért ennek az összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-át.
 • Kamatláb kockázat: A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek árfolyamát.
 • Részvénypiaci kockázat: A részvényárfolyamok jelentős változékonysággal bírnak, amely megjelenik a részvénybefektetéseket is tartalmazó befektetési alapok hozamában is.
 • Devizaárfolyam kockázat: Erről a kockázatról akkor beszélünk, ha az alap devizája és az alapba vásárolt eszközök devizája eltér. Ebben az esetben az alap teljesítményét nem csak a befektetett eszközök saját devizájában történt árfolyamváltozások határozzák meg, hanem a két deviza közötti árfolyam ingadozása is. Az Alap származtatott ügyletek megkötésén keresztül törekszik ennek a kockázatnak az eliminálására, a fedezés mindazonáltal nem lehet tökéletes, ezért a nem fedezett rész devizaárfolyam kockázatot hordoz.
 • Kibocsátói kockázat: A befektetési alapok által birtokolt értékpapírok kibocsátójának fizetésképtelensége negatívan befolyásolja a befektetési jegyek árfolyamát.
 • A kockázatokról részletesen informálódhat az alap tájékoztatójának IV. pontjában.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alap értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. A tájékoztató dokumentációk elérhetők a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok/ MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap) és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon.
*Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a
www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.
Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alapok kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).