Az Alap főbb jellemzői

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével hosszú távon az Alap forrásainak átlagosan 90 %-át fordítsa észak-amerikai részvények vásárlására.

A portfolió részét képezhetik továbbá Kanada, Mexikó tőzsdéin jegyezett vállalatainak részvényei (maximum a nettó eszközérték 10%-a),  kollektív befektetési értékpapírok (ETF) és befektetési alapok, bankbetét, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok területén kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő szuverén (állam által kibocsátott) értékpapírok.

 

  Kinek ajánljuk?

Hosszú távon gondolkodó Ügyfeleinknek, akik a magasabb hozam reményében vállalják a részvénypiacok változékonyságából eredő, a részvénybefektetésekkel együtt járó kockázatot.

Javasolt befektetési idő:  hosszú táv (5 év)
Kockázati szint:                magas
Benchmark:                      90% S&P 100 Index forintban számított
                                        teljesítménye* + 10%RMAX Index**

* Az S&P100 index olyan 100 részvényt tartalmazó tőkesúlyozású index, amely az S&P 500 indexből válogatott legmagasabb tőkével rendelkező cégek papírjait fogja össze.

** Az RMAX a rövid lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index, amelyben a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű Magyar Államkötvények, valamint a Diszkont Kincstárjegyek találhatók