MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Exkluzivitás felsőfokon

A befektetők az Alap befektetési jegyeihez a 2014. október 20.- 2014. október 31. közötti jegyzési időszakban, azt követően folyamatos forgalmazásban juthatnak hozzá.

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap az adott piaci környezetben a legkedvezőbb befektetési lehetőséget nyújtja a befektetők számára.

Kinek ajánljuk:

  • aki szívesen bízza szakértőkre az egyes befektetési területek közötti átcsoportosítás feladatát és felelősségét,
  • aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát,
  • aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres,
  • aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok megvalósítása érdekében kívánja megtakarítását elhelyezni.

Befektetési cél:

Az Alap célja a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó pozitív hozam elérése.

Az Alap céljainak elérése érdekében széles és globális befektetési horizonton működik. A rugalmasan változó eszközösszetétel és kockázati kitettség mellett kedvező piaci környezetben a portfolió nagyobb hányada magasabb kockázatú eszközökbe (részvények, nyersanyagok, ingatlanpiaci kitettség, devizapozíciók), a fennmaradó rész alacsony kockázatú, hozamtermelő eszközökbe (állam-, és vállalati kötvények) kerül befektetésre. Kedvezőtlen piaci környezetben a kockázati kitettség minimális arányú. Ezen túlmenően az alap aktívan használ kockázati kitettsége csökkentésére vagy fedezésére ETF-eket (tőzsdére bevezetett alapokat), melyek segítségével az egyedi részvény pozíciók árfolyammozgásából a negatív piaci hatás kiszűrhető.

Aktív alapkezelési stratégia:

A passzívan kezelt befektetési alapok eszközösszetétele egy piaci benchmarkhoz kötődik, ennél fogva ezen alapok teljesítménye szintén szorosan követi a hozzájuk tartozó benchmark teljesítményét. Az aktív alapkezelési stratégia megvalósításával az alapkezelő a mindenkori piaci környezetben a kötvény, részvény, deviza és árupiacok közül a befektetők számára legkedvezőbbnek ígérkező területen és arányban fektet be. Elsődleges célja nem egy meghatározott benchmark, hanem a változékony piaci környezetben kockázatmentes eszközökkel is elérhető hozam feletti teljesítmény hosszú távon.

Kockázatkezelés:

Tekintettel az alap rugalmas és akár gyorsan változó kockázati, földrajzi és eszközkitettségére, az Alapkezelő kiemelt hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre. Ennek megfelelően olyan újszerű kockázatkezelési megoldást fejlesztett ki, amely elsősorban a kockáztatott érték fogalmán alapszik.

Ez azt jelenti, hogy az alap által eszközölt befektetések és pozíciók vállalása során a portfoliókezelők különös hangsúly fektetnek a következő szempontokra:

  • az alap által tartott eszközök túlzott koncentrációjának elkerülése, kifejezetten magasan diverzifikált portfolió kialakítása és fenntartása;
  • eszközosztálytól és pozícióvállalástól függetlenül minden körülmények között szigorú stop-loss megbízások alkalmazása;
  • az alap rövidtávú hozama által meghatározott és rugalmasan változó kockáztatott érték limit alkalmazása.

 

Az alap kockázatkezelésének központi eleme a portfolióban szereplő eszközök egyedi és összesített veszteségpotenciáljának szigorú korlátozása. Ennek szellemében egy adott pillanatban az alap által birtokolt eszközök kockáztatható értékének abszolút nagysága (amit a stop-loss megbízások piaci árfolyamoktól való távolsága határol be) az alap rövidtávú, piaci környezettől függően 3-12 hónapos hozamának megfelelő szinten limitált. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott pillanatban a portfolióban tartott eszközök veszteségpotenciálja -a kockáztatott érték- várhatóan nem haladja meg az alap rövidtávú hozamának nagyságát. Amennyiben az alap teljesítménye javul, a kockáztatott érték is nőhet, illetve a teljesítmény romlása esetén a kockázati kitettség csökkentésre kerül. Amennyiben az alap rövidtávú hozama negatívba fordulna, a kockázatos eszközök leépítésével a kockázati kitettség minimális szintre csökken, amíg a kockázatmentes portfoliórész megfelelő nagyságú rövidtávú hozamot nem termel ki ismét, ezzel visszaépítve a portfolió kockáztatható értékét.

 

A kockázatkezelésben alkalmazott újszerű megközelítés a változó piaci körülmények között is képes korlátozni az alap portfoliójának potenciális veszteségét, illetve óvja a már felhalmozott rövidtávú hozamokat. Az eljárás alkalmazására minden kockázatosnak tekinthető eszköz esetén sor kerül, legyen szó részvény-, deviza-, nyersanyag- vagy hosszabb futamidejű kötvénypozícióról.

Az Alap küszöbhozama: RMAX Index
Befektetésre ajánlott időhorizont:  5 év

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alapok értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. A tájékoztató dokumentációk elérhetők a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu(Megtakarítások/Befektetési Alapok/MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok/MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap) és a www.mkbalapkezelo.huhonlapokon.
Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1299.), forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).