2017-11-28
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a 2017. december 1-jével átadásra kerülő MKB alapokra az átvevő MKB-Pannónia Alapkezelő zRt. 2017. december 4-re forgalmazási és elszámolási szünnapot hirdet.

2017-11-15
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő Zrt. hirdetménye
az általa kezelt befektetési alapok kezelésének az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. részére történő átadásáról

2017-08-29
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az általa kezelt nyíltvégű befektetési alapok 2017. I. féléves jelentéseinek elkészültéről

2017-08-17
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása zártvégű befektetési alapok 2017. féléves beszámolóinak elkészültéről

2017-08-15
Az Mkb Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap hozamkifizetéséről

2017-07-28
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. július 27-én kelt, H-KE-III-470/2017. számú határozatával 2017. július 4-i. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-07-17
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Bartha Ákos úrnak az MKB Befektetési Alapkezelő zRt-ben betöltött igazgatósági tagsága 2017. július 13-án megszűnt.

2017-07-06
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Momentum 2 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

2017-07-05
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása Igazgatósági valamint Felügyelő Bizottsági tagokról

2017-07-04
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési
jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-06-19
Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. közleménye

Az MKB Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Távol-Kelet
Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap a 2014. évi XVI. törvény 75.§ 3/a pontja alapján 2017. június 26-án jogutód nélkül megszűnik. Befektetési jegyei Budapesti Értéktőzsdén való forgalmazásának utolsó napja: 2017. június 19.

2017-06-15
Az MKB Alapkezelő zRt. közleménye személyi változásokról

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy Sándor Benedek úrnak az MKB Befektetési Alapkezelő zRt-ben betöltött igazgatósági tagsága és elnöki tiszte 2017. június 9-én megszűnt.

2017-06-14
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről.

2017-05-31
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés - 2016. december 31.

2017-05-15
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentését megtekinthetik az MKB Bank Zrt. forgalmazó fiókjaiban, valamint az Alapkezelő www.mkbalapkezelo.hu , a BÉT www.bet.hu , a Forgalmazó www.mkb.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon.
A Befektetők részére az Alap tőke- és hozamkifizetését a Letétkezelő MKB Bank Zrt. 2017. május 15-én kezdi meg.
Kifizetésre kerülő tőke összege: 10.000 Ft/befektetési jegy
Kifizetésre kerülő hozam összege: 1.203 Ft/befektetési jegy

2017-04-28
Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt, hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2016. éves beszámolóinak elkészültéről

2017-04-25
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. közleménye
Az MKB Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap a 2014. évi XVI. törvény 75.§ 3/a pontja alapján 2017. május 5-én jogutód nélkül megszűnik. Befektetési jegyei Budapesti Értéktőzsdén való forgalmazásának utolsó napja: 2017. április 27.

2017-04-19
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

MKB Alapkezelő zRt. közleménye
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap egy
jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

2017-04-13
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról
Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2017.04.12-re érvényes nettó eszközértéke és árfolyama a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján javításra került az alábbiak szerint.

2017-04-10
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

az MKB Top Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről

2017-04-06
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap törléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. április 4-én kelt, H-KE-III-173/2017. számú határozatával 2017. március 8. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-03-31
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap és az MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolóinak elkészültéről

2017-03-03
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-03-01
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Kezelési Szabályzatának és Tájékoztatójának módosításáról

2017-02-28
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-02-21
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves jelentésének elkészültéről

2017-02-21
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap és az MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves számviteli beszámolójának elkészültéről

2017-02-20
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2016. éves beszámoló elkészültéről

2017-02-14
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap, Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap, MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap, MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap, MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap, MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap, MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap, MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap, MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap, MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap, MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap, MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap, MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap, MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának

2017-02-02
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. február 2-án kelt, H-KE-III-63/2017. számú határozatával 2017. január 5. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-02-02
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alapot az MNB a 2017. február 2-án kelt, H-KE-III-64/2017. számú határozatával 2017. január 5. napjával törölte a zártvégű befektetési alapok nyilvántartásából.

2017-01-09
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolójának elkészültéről

2017-01-09
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap tevékenységet lezáró beszámolójának elkészültéről

2017-01-09
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatása
Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. a 2014. évi XVI. törvény 167.§. (1) bek. b.) pontja és (2) bek. alapján bejelenti a Felügyeletet ellátó MNB-nek, valamint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő részvényeinek 100 %-os tulajdonosa - 100%-os szavazati aránnyal változatlanul az MKB Bank Zrt.

2017-01-05
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB FIX Hozamú Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-01-05
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye
az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentéséről, valamint tőke- és hozamkifizetéséről

2017-01-03
Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap befektetési jegye az Alap Tájékoztatójának 5. pontja, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 542/2016. számú határozata alapján a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre került. Az értékpapírok Első Kereskedési Napja: 2016. december 30.