Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. hirdetménye
Nyilvános Ajánlattétel

Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURÓPA CSILLAGAI FORINT Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeit.

Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.
A Befektetési Alap típusa, fajtája: nyilvános zártvégű értékpapír befektetési alap
A Befektetési Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől 2012. október 16-ig

Az Alap tájékoztatójának közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. augusztus 24-én kelt, EN-III/ÉA-91/2009. sz. határozatával engedélyezte.

A befektetési jegyek minimum 50.000 darabszámban, maximum 1.500.000 darabszámban egyenként 10.000,- Ft névértékű, ?A? sorozatú dematerializált értékpapírok formájában kerülnek kibocsátásra.

A befektetési jegyek kibocsátási pénzneme: forint

 

A teljes hirdetmény megtekinthető a kapcsolódó PDF dokumentumban.