MKB Befektetési Alapkezelő zRt. hirdetménye az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Származtatott Alap tőzsdei kivezetéséről

Az Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Származtatott Alap 2009. szeptember 21-ével átalakul nyilvános nyíltvégű, határozatlan futamidejű befektetési alappá. Az Alap új elnevezése: MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap.

Fentiekre tekintettel az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Származtatott Alap névre szóló zártvégű befektetési jegyeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 2009. szeptember 7-én kelt, 238/2009. számú határozata 2009. szeptember 21. napjával törli a Terméklistáról. A befektetési jegyek Utolsó Kereskedési Napja: 2009. szeptember 16.

Budapest, 2009. szeptember 8.

MKB Befektetési Alapkezelő zRt.