Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. hirdetménye


Nyilvános Ajánlattétel

Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeit

Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.
A Befektetési Alap típusa, fajtája: nyilvános zártvégű értékpapír befektetési alap
A Befektetési Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől 2012. november 6.-ig

Az Alap tájékoztatójának közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. szeptember 18.-án kelt, EN-III/ÉA-149/2009. sz. határozatával engedélyezte.

A befektetési jegyek minimum 200.000 darabszámban, maximum 4.000.000 darabszámban egyenként 10 euró névértékű, "A" sorozatú dematerializált értékpapírok formájában kerülnek kibocsátásra.

A befektetési jegyek kibocsátási pénzneme: euró