MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

Az MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának 5.12.1 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat 3.1 pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Részesedési ráta értéke 97%.

Budapest, 2009. október 26.

MKB Alapkezelő zRt.