MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

Az MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának 5.12.1 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat 3.1 pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Részesedési ráta értéke 70%.

Budapest, 2009. november 10.

MKB Alapkezelő zRt.