Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. hirdetménye

Nyilvános Ajánlattétel

Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeit.

Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.
A Befektetési Alap típusa, fajtája: nyilvános zártvégű értékpapír befektetési alap.
A Befektetési Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől 2013. október 31.-ig.

Az Alap tájékoztatójának közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. március 8.-án kelt, EN-III/TTE-54/2010. számú határozatával engedélyezte.

A befektetési jegyek minimum 50.000 darabszámban, maximum 1.500.000 darabszámban egyenként 10.000,- Ft névértékű, ?A? sorozatú dematerializált értékpapírok formájában kerülnek kibocsátásra.