MKB Alapkezelő zRt. közleménye befektetési alap hitelfelvételéről

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (1056 Budapest, Váci utca 38., Cg.: 01-10-044106) a 2011. évi CXCIII. számú, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló Törvény 114. § (1) bekezdés s) pontjának megfelelően ezúton közzéteszi, hogy - a 345/2011. (XII. 29.) számú, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló Kormány rendelet 15. § (1) pontjának figyelembevételével -, az MKB Nyersanyag Alapok Alapja befektetési alap 2012. május 18.-án a befektetési jegyei visszaváltásának fedezetét biztosítandó hitelt vett fel.
A hitelfelvétel a befektetési alap likviditáskezelési eszköze, amelyet az Alap Kezelési Szabályzata is tartalmaz.


Budapest, 2012. május 21. 


      MKB Alapkezelő zRt.