MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

Az MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 5.12 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat 1.6.2.2 pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 90%.

Budapest, 2012. november 12. 

MKB Alapkezelő zRt.