MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke


Az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 7.4 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat 31. pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 100%.

Budapest, 2013. december 21.  


MKB Alapkezelő zRt.