MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap nominális hozam meghatározásához alkalmazásra kerülő Részesedési ráta értéke

Az MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának 6.4 pontjában, továbbá a Kezelési szabályzat 31. pontjában foglaltaknak eleget téve az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a részesedési ráta értéke 75%.

Budapest, 2014. november 20.

MKB Alapkezelő zRt.