Az MKB Alapkezelő zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap, valamint MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a H-KE-III-665/2014. számú, míg az MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a H-KE-III-718/2014. számú, 2014. november 27.-én kelt határozatával jóváhagyta. 

A Felügyelet engedélyezési határozata alapján a nevezett Kezelési szabályzatokra vonatkozóan módosulnak az eszközök értékelését, a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet és teljesítésének biztosítását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat, illetve a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
A Felügyelet A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (Kbftv.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a jelen hirdetményben megfogalmazott összefoglaló adatok nem helyettesítik a Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató megismerését.

Az Alapkezelő a www.mkbalapkezelo.hu honlapon, a www.kozzetetelek.hu honlapon jelenteti meg a jelen hirdetmény tárgyát képező befektetési alapok módosított Kezelési Szabályzatát.

A módosított Kezelési Szabályzatok 2014. december 28.-án lépnek hatályba.

Budapest, 2014. november 28. 

MKB Alapkezelő zRt.